2015-12-18 11:17

2015-12-18 14:35

Vinterns vargjakt kan stoppas

VÄRMLAND: Högsta förvaltningsdomstolen ändrar reglerna

(UPPDATERAD) Naturvårdsverket gav på fredag förmiddag klartecken till licensjakt på varg i vintern.
Men jakten kan stoppas. Högsta förvaltningsdomstolen, HFD har beslutat att tillståndet för jakten kan överklagas till domstol.

Miljöorganisationerna förlorade rätten att överklaga besluten om licensjakt när rovdjurspolitiken regionaliserades för två år sedan. Naturvårdsverket delegerade då besluten om vargjakt till länsstyrelserna och deras beslut kunde bara överklagas till Naturvårdsverket.

Tidigare hade jakten stoppats flera gången sedan besluten överklagats till domstolarna.

Nu har HFD beslutat att man ska återgå till den gamla ordningen.

Den som vill besvära sig mot ett beslut om licensjakten ska återigen överklaga till domstol, inte till Naturvårdsverket.

Naturvårdsverket beslut att tillåta jakt på 46 vargar bland annat i Värmland kan nu överklagas till domstol.

– Jaktförordningens förbud mot att överklaga beslut om jakt efter skyddade arter strider mot EU-rätten, skriver HFD i sitt beslut.

EU:s livsmiljödirektiv ställer klara, detaljerade och ovillkorliga krav på medlemsstaternas lagstiftning när det gäller att skydda hotade arter som varg. Jakt kan bara tillåtas under vissa förutsättningar, heter det vidare i beslutet.

– Tyvärr verkar det vara meningen att besluten om vargjakt ska drivas i långbänk, säger en besviken Gunnar Glöersen, rovdjursansvarig på Svenska Jägareförbundet.

– Enda hoppet står nu till regeringens förslag om kortare domstolsprövningar. Annars innebär det här i praktiken att man aldrig kommer att kunna jaga varg. Med den ordning som nu återinförs tar det upp till två år innan ett överklagande är slutligt avgjort.

Miljöorganisationerna förlorade rätten att överklaga besluten om licensjakt när rovdjurspolitiken regionaliserades för två år sedan. Naturvårdsverket delegerade då besluten om vargjakt till länsstyrelserna och deras beslut kunde bara överklagas till Naturvårdsverket.

Tidigare hade jakten stoppats flera gången sedan besluten överklagats till domstolarna.

Nu har HFD beslutat att man ska återgå till den gamla ordningen.

Den som vill besvära sig mot ett beslut om licensjakten ska återigen överklaga till domstol, inte till Naturvårdsverket.

Naturvårdsverket beslut att tillåta jakt på 46 vargar bland annat i Värmland kan nu överklagas till domstol.

– Jaktförordningens förbud mot att överklaga beslut om jakt efter skyddade arter strider mot EU-rätten, skriver HFD i sitt beslut.

EU:s livsmiljödirektiv ställer klara, detaljerade och ovillkorliga krav på medlemsstaternas lagstiftning när det gäller att skydda hotade arter som varg. Jakt kan bara tillåtas under vissa förutsättningar, heter det vidare i beslutet.

– Tyvärr verkar det vara meningen att besluten om vargjakt ska drivas i långbänk, säger en besviken Gunnar Glöersen, rovdjursansvarig på Svenska Jägareförbundet.

– Enda hoppet står nu till regeringens förslag om kortare domstolsprövningar. Annars innebär det här i praktiken att man aldrig kommer att kunna jaga varg. Med den ordning som nu återinförs tar det upp till två år innan ett överklagande är slutligt avgjort.