2015-12-14 14:39

2015-12-14 15:02

Man döms för mordbrand – därför slipper han straff

SÄFFLE: Speciella omständigheter

Hovrätten fäller en 44-årig man från Säffle för mordbrand.
Men speciella omständigheter gör att mannen slipper straff.

Det är ett långdraget mål som nu av allt att döma nått vägs ände. Hovrättsdomen kommer drygt tre och ett halvt år efter branden i kedjehuset i Säffle.

Under den tid som förflutit har förundersökningen lagts ner två gånger, för att sedan tas upp igen.

Målet har också prövats i två olika instanser som dessutom gjort olika bedömningar.

Det var den 1 april 2012 som det utbröt en brand i huset i Säffle. Det skulle snart visa sig att det var husägaren själv som tänt på.

Han har erkänt att han tänt på huset, men inte kunnat förklara varför. En möjlighet, som tagits upp, är att han fått i sig en hallucinogen drog vid en fest kvällen före branden.

Det som låg bakom de nedlagda förundersökningarna, och även den friande tingsrättsdomen, var att man inte fann något uppsåt.

Där gör hovrätten en annan bedömning.

Överdomstolen anser att mannen uppsåtligen anlade branden. Men något straff får han inte.

Speciellt fall

Omständigheterna är så speciella att det ”rimligaste” är att 44-åringen får vara fri från påföljd, står det i domen.

En undersökning har visat att mannen vid tillfället led av en allvarlig psykisk störning, vilket påverkar strafflängden. Det gör också det faktum att det gått flera år sedan brottet, och att han själv drabbats hårt.

Fängelse ska bara utdömas om synnerliga skäl finns, och det saknas, enligt domstolen. Då återstår en villkorlig dom, men det bedöms ”helt sakna ändamål” för en person där risken för ny brottslighet inte finns.

Mannen döms däremot att betala skadestånd på drygt 100 000 kronor.

Det är ett långdraget mål som nu av allt att döma nått vägs ände. Hovrättsdomen kommer drygt tre och ett halvt år efter branden i kedjehuset i Säffle.

Under den tid som förflutit har förundersökningen lagts ner två gånger, för att sedan tas upp igen.

Målet har också prövats i två olika instanser som dessutom gjort olika bedömningar.

Det var den 1 april 2012 som det utbröt en brand i huset i Säffle. Det skulle snart visa sig att det var husägaren själv som tänt på.

Han har erkänt att han tänt på huset, men inte kunnat förklara varför. En möjlighet, som tagits upp, är att han fått i sig en hallucinogen drog vid en fest kvällen före branden.

Det som låg bakom de nedlagda förundersökningarna, och även den friande tingsrättsdomen, var att man inte fann något uppsåt.

Där gör hovrätten en annan bedömning.

Överdomstolen anser att mannen uppsåtligen anlade branden. Men något straff får han inte.

Speciellt fall

Omständigheterna är så speciella att det ”rimligaste” är att 44-åringen får vara fri från påföljd, står det i domen.

En undersökning har visat att mannen vid tillfället led av en allvarlig psykisk störning, vilket påverkar strafflängden. Det gör också det faktum att det gått flera år sedan brottet, och att han själv drabbats hårt.

Fängelse ska bara utdömas om synnerliga skäl finns, och det saknas, enligt domstolen. Då återstår en villkorlig dom, men det bedöms ”helt sakna ändamål” för en person där risken för ny brottslighet inte finns.

Mannen döms däremot att betala skadestånd på drygt 100 000 kronor.