2015-12-11 13:30

2015-12-11 14:43

Grenholm vill inte bli biskop

Stark kandidat stannar i Uppsala

Kyrkosekreterare Cristina Grenholm har betraktats som en framtida biskop i Karlstad.
En efterträdare till Esbjörn Hagberg som avgår nästa år.
Men Cristina Grenholm bekräftar för NWT att hon inte vill kandidera.

Cristina Grenholm, som tidigare arbetade på Karlstads universitet, är kyrkosekreterare och centralt placerad, på Kyrkokansliet i Uppsala.

Där leder hon Sekretariatet för teologi och ekumenik och samordnar det teologiska arbetet inom hela Svenska kyrkan.

Det ger henne en mycket inflytelserik position.

 

Under en längre tid har hennes namn dykt upp i diskussionerna om en ny biskop i Karlstad.

Den diskussionen blev extra intensiv i och med att Esbjörn Hagberg meddelade att han avgår i augusti 2016.

Men nu har Cristina Grenholm meddelat att hon väljer att stanna i Uppsaka.

– Av både yrkesmässiga och privata skäl står jag inte till förfogande i biskopsvalet, säger hon till NWT.

Därmed stiger en av det kommande biskopsvalets starkaste möjliga kandidater åt sidan.

Cristina Grenholm, som tidigare arbetade på Karlstads universitet, är kyrkosekreterare och centralt placerad, på Kyrkokansliet i Uppsala.

Där leder hon Sekretariatet för teologi och ekumenik och samordnar det teologiska arbetet inom hela Svenska kyrkan.

Det ger henne en mycket inflytelserik position.

 

Under en längre tid har hennes namn dykt upp i diskussionerna om en ny biskop i Karlstad.

Den diskussionen blev extra intensiv i och med att Esbjörn Hagberg meddelade att han avgår i augusti 2016.

Men nu har Cristina Grenholm meddelat att hon väljer att stanna i Uppsaka.

– Av både yrkesmässiga och privata skäl står jag inte till förfogande i biskopsvalet, säger hon till NWT.

Därmed stiger en av det kommande biskopsvalets starkaste möjliga kandidater åt sidan.