2015-12-11 18:02

2015-12-11 18:02

Ersätts ej för häktning

VÄRMLAND

En man i 40-årsåldern från Värmland har av justitiekanslern nekats skadestånd för de 25 dagar han uppger att han suttit felaktigt frihetsberövad.

Häktningen för misstänkt olaga hot och förberedelse till grov misshandel upphörde den 26 mars i år, men med anledning av att mannan påbörjade ett annat straff redan den 24:e så utgår det ingen ersättning. Justitiekanslern kan nämligen neka ersättning om den sökande har ett verkställt fängelsestraff samtidigt som denne är frihetsberövad.

Häktningen för misstänkt olaga hot och förberedelse till grov misshandel upphörde den 26 mars i år, men med anledning av att mannan påbörjade ett annat straff redan den 24:e så utgår det ingen ersättning. Justitiekanslern kan nämligen neka ersättning om den sökande har ett verkställt fängelsestraff samtidigt som denne är frihetsberövad.