2015-12-10 07:56

2015-12-10 07:59

Svennis förlorade miljontvisten

KARLSTAD: Förvaltningsrätten halverade Skatteverkets krav

Skatteverket vann och fotbollstränaren Sven-Göran Svennis Eriksson förlorade matchen i förvaltningsrätten.
Pengarna som Svennis gett till sin bror bedöms som lön – inte skattefria gåvor.
– Domen ska överklagas, säger Svennis advokat Anders Runebjer.

Skattetvisten gällde Svennis månatliga överföringar om 50 000 – 60 000 kronor under sex år, mellan 2008 och 2013, till brodern. Odeklarerade pengar.

”Utförda tjänster”

– Trots att Skatteverket har en tung bevisbörda när det gäller beskattning för så många år tillbaks i tiden har vi ansett att omständigheterna med tydlighet talar för att fotbollstränaren har ersatt sin bror för utförda tjänster, säger före detta lagmannen Hans-Erik Jonasson, som varit med och dömt i målet. Tjänsterna avser bland annat broderns medverkan i projekt där fotbollstränarens namn marknadsförts, skötseln av hans herrgård samt insatser av social och personlig karaktär.

Sänkte kravet

Förvaltningsrätten bedömer att bröderna ska betala inkomstskatt, arbetsgivaravgifter och skattetillägg på del av pengarna. Beloppet har bestämts skönsmässigt till 30 000 kronor per månad under de sex beskattningsåren – en halvering av Skatteverkets krav.

Andra gåvor

– Fotbollstränaren har även gett gåvor till andra familjemedlemmar, om än inte så stora som överföringarna till brodern. Bland annat med hänsyn till denna uppgift har vi bedömt att ersättningarna till brodern haft ett inte obetydligt gåvoinslag och har därför satt ner storleken på den ersättning som ska tas upp till beskattning, säger förvaltningsrättsfiskalen Emelie Brorström.

Det var bland annat på grund av att brodern inte hade deklarerat någon egen inkomst som Skatteverket granskade honom och då upptäckte överföringarna från Svennis. När Skatteverket beslutade att pengarna skulle beskattas som tjänsteinkomst för brodern och att fotbollstränaren skulle betala arbetsgivaravgifter överklagade bröderna beslutet.

Överklagar domen

Nu väntar ytterligare en överklagan, denna gång till kammarrätten i Göteborg.

– Vi är missnöjda med domen. Det är ingen ersättning för arbete och det finns inget villkor för att brodern skulle utföra någon motprestation för pengarna. Det är en gåva bröder emellan, säger brödernas advokat Anders Runebjer.

Skattetvisten gällde Svennis månatliga överföringar om 50 000 – 60 000 kronor under sex år, mellan 2008 och 2013, till brodern. Odeklarerade pengar.

”Utförda tjänster”

– Trots att Skatteverket har en tung bevisbörda när det gäller beskattning för så många år tillbaks i tiden har vi ansett att omständigheterna med tydlighet talar för att fotbollstränaren har ersatt sin bror för utförda tjänster, säger före detta lagmannen Hans-Erik Jonasson, som varit med och dömt i målet. Tjänsterna avser bland annat broderns medverkan i projekt där fotbollstränarens namn marknadsförts, skötseln av hans herrgård samt insatser av social och personlig karaktär.

Sänkte kravet

Förvaltningsrätten bedömer att bröderna ska betala inkomstskatt, arbetsgivaravgifter och skattetillägg på del av pengarna. Beloppet har bestämts skönsmässigt till 30 000 kronor per månad under de sex beskattningsåren – en halvering av Skatteverkets krav.

Andra gåvor

– Fotbollstränaren har även gett gåvor till andra familjemedlemmar, om än inte så stora som överföringarna till brodern. Bland annat med hänsyn till denna uppgift har vi bedömt att ersättningarna till brodern haft ett inte obetydligt gåvoinslag och har därför satt ner storleken på den ersättning som ska tas upp till beskattning, säger förvaltningsrättsfiskalen Emelie Brorström.

Det var bland annat på grund av att brodern inte hade deklarerat någon egen inkomst som Skatteverket granskade honom och då upptäckte överföringarna från Svennis. När Skatteverket beslutade att pengarna skulle beskattas som tjänsteinkomst för brodern och att fotbollstränaren skulle betala arbetsgivaravgifter överklagade bröderna beslutet.

Överklagar domen

Nu väntar ytterligare en överklagan, denna gång till kammarrätten i Göteborg.

– Vi är missnöjda med domen. Det är ingen ersättning för arbete och det finns inget villkor för att brodern skulle utföra någon motprestation för pengarna. Det är en gåva bröder emellan, säger brödernas advokat Anders Runebjer.

Har du synpunkter på det som sägs i texten? Skriv då gärna en kommentar via tjänsten Ifrågasätt men tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Vi förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.