2015-12-10 08:49

2015-12-10 08:49

Cancerpatient fick vänta på behandling

VÄRMLAND

I två år hölls en patient i nordvästra Värmland ovetande om att det blod som synts i urinen tydde på cancer i urinblåsan och ingen behandling inleddes.

Enligt en lex Maria-anmälan till Inspektionen för vård och omsorg upptäcktes missen först två år senare när patienten sökte vårdcentralen på nytt.

Patienten genomgår för närvarande behandling.

Enligt en lex Maria-anmälan till Inspektionen för vård och omsorg upptäcktes missen först två år senare när patienten sökte vårdcentralen på nytt.

Patienten genomgår för närvarande behandling.