2015-12-09 06:00

2015-12-09 10:49

"Sverige underskattar Norges betydelse"

VÄRMLAND: Ny rapport

Den svenska staten underskattar Norges betydelse för Sverige.
Det anser Region Värmland, som nu släppt rapporten ”Norge – Sveriges viktigaste grannland”.

– Norge är Sveriges viktigaste grannland om man ser till de ekonomiska relationerna men vi anser att detta är kunskap som inte är tillräckligt känd utanför gränsregionerna, säger regionråd Tomas Riste (S).

– Ett exempel är att de nästan 30 000 svenskar som har sin sysselsättning i annat land inte finns med i nationell statistik. De syns inte, och det är besvärande.

I rapporten lyfts de ekonomiska förhållandena mellan Sverige och Norge fram. Tanken är att rapporten ska fylla en rad luckor som finns i den svenska offentliga statistiken, som ”oftast gör halt vid landsgränsen”.

– I gränskommunerna får den här luckan i statistiken stor effekt, säger regionråd Stina Höök (M), i ett pressmeddelande.

– Årjäng pekas ju år efter år ut som en av de kommuner i Sverige som har störst barnfattigdom. Den offentliga statistiken ligger till grund för undersökningen och i den saknas arbetspendlarnas löner.

I rapporten lyfter man bland annat fram att förvärvsfrekvensen underskattas i och med att inte arbetspendlarna räknas med.

Skulle man räkna med jobbpendlarna ökar andelen förvärvsarbetare i Värmland med 3,1 procentenheter. I gränskommunerna är skillnaden än mer markant. Exempelvis skulle Årjängs förvärvsfrekvens bli 15,2 procentenheter högre.

– Norge är Sveriges viktigaste grannland om man ser till de ekonomiska relationerna men vi anser att detta är kunskap som inte är tillräckligt känd utanför gränsregionerna, säger regionråd Tomas Riste (S).

– Ett exempel är att de nästan 30 000 svenskar som har sin sysselsättning i annat land inte finns med i nationell statistik. De syns inte, och det är besvärande.

I rapporten lyfts de ekonomiska förhållandena mellan Sverige och Norge fram. Tanken är att rapporten ska fylla en rad luckor som finns i den svenska offentliga statistiken, som ”oftast gör halt vid landsgränsen”.

– I gränskommunerna får den här luckan i statistiken stor effekt, säger regionråd Stina Höök (M), i ett pressmeddelande.

– Årjäng pekas ju år efter år ut som en av de kommuner i Sverige som har störst barnfattigdom. Den offentliga statistiken ligger till grund för undersökningen och i den saknas arbetspendlarnas löner.

I rapporten lyfter man bland annat fram att förvärvsfrekvensen underskattas i och med att inte arbetspendlarna räknas med.

Skulle man räkna med jobbpendlarna ökar andelen förvärvsarbetare i Värmland med 3,1 procentenheter. I gränskommunerna är skillnaden än mer markant. Exempelvis skulle Årjängs förvärvsfrekvens bli 15,2 procentenheter högre.