2015-12-09 11:12

2015-12-09 11:45

Svennis förlorade miljontvist

KARLSTAD: Förvaltningsrätten halverade Skatteverkets krav

Förvaltningsrätten i Karlstad har i dom som meddelas i dag funnit att fotbollstränaren Sven-Göran Svennis Eriksson under åren 2008-2013 har betalat ersättning till sin bror för tillhandahållna tjänster, vilken ska tas upp till beskattning. Ersättningarna har tidigare inte deklarerats eftersom det enligt bröderna har varit fråga om skattefria gåvor. Skatteverkets krav har dock mer än halverats.

Under åren 2008 till 2013 har fotbollstränaren i stort sett varje månad fört över stora summor pengar till sin bror och betalat för dennes utlägg. Skatteverket beslutade att bland annat månadsöverföringar om 50 000-65 000 kronor per månad skulle beskattas som tjänsteinkomster hos brodern och att fotbollstränaren skulle betala arbetsgivaravgifter på beloppen. Båda bröderna påfördes skattetillägg. Det underlag som bröderna ska betala inkomstskatt, arbetsgivaravgifter och skattetillägg på har bestämts skönsmässigt av förvaltningsrätten till 30 000 kronor per månad under samtliga de sex beskattningsår som har varit föremål för prövning av domstolen.

”Tung bevisbörda”

Bröderna överklagade besluten till förvaltningsrätten som gör bedömningen att en stor del av de överföringar som gjorts har utgjort ersättning för broderns tjänster och tillgänglighet. För att något ska betraktas som en skattefri gåva krävs enligt förvaltningsrättens dom att det inte är fråga om en ersättning för en motprestation.

– Trots att Skatteverket har en tung bevisbörda när det gäller beskattning för så många år tillbaks i tiden har vi ansett att omständigheterna med tydlighet talar för att fotbollstränaren har ersatt sin bror för utförda tjänster, säger den före detta lagmannen Hans-Erik Jonasson, som är en av de domare som dömt i målet.

Förvaltningsrätten anser att de ersättningar som fotbollstränaren har gett till sin bror, som inte haft något annat arbete, har möjliggjort att brodern har kunnat ställa upp för fotbollstränaren och dennes familj i en mycket större utsträckning än vad som kan förväntas inom ramen för en vanlig familjerelation. De tjänster som brodern har utfört för fotbollstränaren avser bland annat medverkan i projekt där fotbollstränarens namn marknadsförts, skötseln av hans herrgård samt insatser av social och personlig karaktär. Brodern har även funnits tillgänglig på ett sätt som visat att det funnits en förväntan om att han ska kunna ställa upp för fotbollstränaren och utföra olika tjänster för honom.

30 000 kronor/månad

Förvaltningsrätten har därför bedömt att ersättningarna delvis ska tas upp till beskattning och att bröderna ska påföras skattetillägg eftersom de inte lämnat någon information om ersättningarna i några deklarationer.

– Fotbollstränaren har även gett gåvor till andra familjemedlemmar, om än inte så stora som överföringarna till brodern. Bland annat med hänsyn till denna uppgift har vi bedömt att ersättningarna till brodern haft ett inte obetydligt gåvoinslag och har därför satt ner storleken på den ersättning som ska tas upp till beskattning, säger förvaltningsrättsfiskalen Emelie Brorström.

 

Texten uppdateras.

Under åren 2008 till 2013 har fotbollstränaren i stort sett varje månad fört över stora summor pengar till sin bror och betalat för dennes utlägg. Skatteverket beslutade att bland annat månadsöverföringar om 50 000-65 000 kronor per månad skulle beskattas som tjänsteinkomster hos brodern och att fotbollstränaren skulle betala arbetsgivaravgifter på beloppen. Båda bröderna påfördes skattetillägg. Det underlag som bröderna ska betala inkomstskatt, arbetsgivaravgifter och skattetillägg på har bestämts skönsmässigt av förvaltningsrätten till 30 000 kronor per månad under samtliga de sex beskattningsår som har varit föremål för prövning av domstolen.

”Tung bevisbörda”

Bröderna överklagade besluten till förvaltningsrätten som gör bedömningen att en stor del av de överföringar som gjorts har utgjort ersättning för broderns tjänster och tillgänglighet. För att något ska betraktas som en skattefri gåva krävs enligt förvaltningsrättens dom att det inte är fråga om en ersättning för en motprestation.

– Trots att Skatteverket har en tung bevisbörda när det gäller beskattning för så många år tillbaks i tiden har vi ansett att omständigheterna med tydlighet talar för att fotbollstränaren har ersatt sin bror för utförda tjänster, säger den före detta lagmannen Hans-Erik Jonasson, som är en av de domare som dömt i målet.

Förvaltningsrätten anser att de ersättningar som fotbollstränaren har gett till sin bror, som inte haft något annat arbete, har möjliggjort att brodern har kunnat ställa upp för fotbollstränaren och dennes familj i en mycket större utsträckning än vad som kan förväntas inom ramen för en vanlig familjerelation. De tjänster som brodern har utfört för fotbollstränaren avser bland annat medverkan i projekt där fotbollstränarens namn marknadsförts, skötseln av hans herrgård samt insatser av social och personlig karaktär. Brodern har även funnits tillgänglig på ett sätt som visat att det funnits en förväntan om att han ska kunna ställa upp för fotbollstränaren och utföra olika tjänster för honom.

30 000 kronor/månad

Förvaltningsrätten har därför bedömt att ersättningarna delvis ska tas upp till beskattning och att bröderna ska påföras skattetillägg eftersom de inte lämnat någon information om ersättningarna i några deklarationer.

– Fotbollstränaren har även gett gåvor till andra familjemedlemmar, om än inte så stora som överföringarna till brodern. Bland annat med hänsyn till denna uppgift har vi bedömt att ersättningarna till brodern haft ett inte obetydligt gåvoinslag och har därför satt ner storleken på den ersättning som ska tas upp till beskattning, säger förvaltningsrättsfiskalen Emelie Brorström.

 

Texten uppdateras.

Har du synpunkter på det som sägs i texten? Skriv då gärna en kommentar via tjänsten Ifrågasätt men tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Vi förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.