2015-12-09 14:26

2015-12-09 14:26

Hyrläkare struntade i journalföringen

VÄRMLAND: IVO ser allvarligt på bristerna

Hyrläkaren struntade i att journalföra patienternas besök och skrev bland annat ut läkemedel i strid med landstingets riktlinjer. IVO ser mycket allvarligt på läkarens agerande.

Hyrläkaren arbetade vid tre vårdcentraler i Värmland under 2013, i Karlstad, Storfors och i Hagfors. När landstinget i Värmland granskade journalföringen visade det sig att från 40 patientbesök vid en vårdcentral saknades 20 journaldiktat. Recept hade skrivits ut, utan tydliga skäl, och i vissa fall saknades även utredning – vilket innebar risker för den berörda patienten.

När journalerna granskades vid vårdcentralen i Hagfors framkom att endast recept på läkemedel fanns dokumenterat, därmed saknades alltså en bedömning eller förklaring till varför medicinen skrivits ut.

Ingen undersökning

I ett fall bedömde hyrläkaren att en kvinna hade äggledarinflammation, utan att göra en gynekologisk undersökning eller konsultera en gynekolog. Han skrev dessutom ut antibiotika, trots att patienten kunde ha drabbats utomkvedshavandeskap. Enligt IVO:s beslut kompletterade han dock journalen veckan efter.

I ett annat granskat ärende visade det sig att hyrläkaren tagit bort ett födelsemärke på en patient, utan uppgift om det skickades till patologen.

Inspektionen för vård och omsorg, IVO, ser mycket allvarligt på de brister som uppdagats:

”Oförmåga eller ovilja att dokumentera kan allvarligt hota patientsäkerheten”, skriver IVO i sitt beslut.

”Kom i andra hand”

Hyrläkaren själv beklagar ”att han inte fungerat optimalt under tjänstgöringen i Värmland.” Hans förklaring är att han prioriterade patientkontakten och att dokumentationen kom i andra hand. Den aktuelle läkaren arbetade även vid vårdcentraler på Gotland och i Skåne, men har inte varit verksam i Sverige sedan hösten 2014.

Hyrläkaren arbetade vid tre vårdcentraler i Värmland under 2013, i Karlstad, Storfors och i Hagfors. När landstinget i Värmland granskade journalföringen visade det sig att från 40 patientbesök vid en vårdcentral saknades 20 journaldiktat. Recept hade skrivits ut, utan tydliga skäl, och i vissa fall saknades även utredning – vilket innebar risker för den berörda patienten.

När journalerna granskades vid vårdcentralen i Hagfors framkom att endast recept på läkemedel fanns dokumenterat, därmed saknades alltså en bedömning eller förklaring till varför medicinen skrivits ut.

Ingen undersökning

I ett fall bedömde hyrläkaren att en kvinna hade äggledarinflammation, utan att göra en gynekologisk undersökning eller konsultera en gynekolog. Han skrev dessutom ut antibiotika, trots att patienten kunde ha drabbats utomkvedshavandeskap. Enligt IVO:s beslut kompletterade han dock journalen veckan efter.

I ett annat granskat ärende visade det sig att hyrläkaren tagit bort ett födelsemärke på en patient, utan uppgift om det skickades till patologen.

Inspektionen för vård och omsorg, IVO, ser mycket allvarligt på de brister som uppdagats:

”Oförmåga eller ovilja att dokumentera kan allvarligt hota patientsäkerheten”, skriver IVO i sitt beslut.

”Kom i andra hand”

Hyrläkaren själv beklagar ”att han inte fungerat optimalt under tjänstgöringen i Värmland.” Hans förklaring är att han prioriterade patientkontakten och att dokumentationen kom i andra hand. Den aktuelle läkaren arbetade även vid vårdcentraler på Gotland och i Skåne, men har inte varit verksam i Sverige sedan hösten 2014.