2015-12-06 13:21

2015-12-06 13:21

70 föreningar har sökt 271 miljoner kronor

VÄRMLAND: Men länsstyrelsens plånbok innehåller bara 109 miljoner kronor

Utbyggnaden av fibernät i Värmland pågår för fullt. Många föreningar inväntar dock besked om bidrag innan skopan sätts i backen. Kruxet är att bidragspengarna knappast kommer att räcka till alla.

20 november gick ansökningstiden ut för bidrag till fibernätsbygge med pengar från det nya landsbygdsprogrammet. Programperioden sträcker sig från 2014–2020, men föreskrifterna är ännu inte helt klara. Värmland har lovats 170 miljoner kronor till fibersatsningar. Än så länge har länsstyrelsen 109 miljoner kronor att fördela.

– 70 föreningar har sökt bidrag på totalt 271 miljoner kronor. I början av nästa år kommer vi att ta emot fler ansökningar, exakta datum för den perioden är inte bestämt, säger Christina Wikström, länsstyrelsens ansvariga för bredband på landsbygden.

Det måste innebära att alla föreningar inte kan få bidrag?

– I första vändan kommer det vara så att alla inte får pengar. Vi kommer att rangordna projekten efter ett poängsystem baserat på hur stor andel av hushållen i föreningens geografiska område som ingår i projektet. Som tidigast kommer vi att börja betala ut pengar i mars.

Det statliga bidraget till fiberbygge omfattar enbart uppkopplingar på landsbygd. För mindre tätorter står hoppet oftast till kommersiella aktörer.

– Jordbruksverket genomför årligen en marknadsanalys där Post- och telestyrelsen (PTS) bistår med underlag. En ny analys ska genomföras under våren, men vad som framkommer där är det ingen som vet. Tillgång till fiber är oerhört viktigt, inte minst när det gäller att överbrygga skillnaderna mellan stad och landsbygd, säger Ann-Sofie Fahlgren, jurist på PTS.

Regeringen har som mål att 90 procent av landets hushåll ska ha tillgång till snabbt bredband. Region Värmland har 100 procents täckning som mål för länet. För att det ska bli verklighet krävs mer pengar.

– Vi måste ju tro och hoppas att det kommer mer pengar. Utöver de bidrag som föreningarna kan söka genom länsstyrelsen så satsar också Region Värmland pengar på ett ortssammanbindande nät. I första läget är det i Torsby, Hagfors, Karlstad, Forshaga och Eda kommuner som regionalfondspengarna satsas, säger Christina Wikström.

20 november gick ansökningstiden ut för bidrag till fibernätsbygge med pengar från det nya landsbygdsprogrammet. Programperioden sträcker sig från 2014–2020, men föreskrifterna är ännu inte helt klara. Värmland har lovats 170 miljoner kronor till fibersatsningar. Än så länge har länsstyrelsen 109 miljoner kronor att fördela.

– 70 föreningar har sökt bidrag på totalt 271 miljoner kronor. I början av nästa år kommer vi att ta emot fler ansökningar, exakta datum för den perioden är inte bestämt, säger Christina Wikström, länsstyrelsens ansvariga för bredband på landsbygden.

Det måste innebära att alla föreningar inte kan få bidrag?

– I första vändan kommer det vara så att alla inte får pengar. Vi kommer att rangordna projekten efter ett poängsystem baserat på hur stor andel av hushållen i föreningens geografiska område som ingår i projektet. Som tidigast kommer vi att börja betala ut pengar i mars.

Det statliga bidraget till fiberbygge omfattar enbart uppkopplingar på landsbygd. För mindre tätorter står hoppet oftast till kommersiella aktörer.

– Jordbruksverket genomför årligen en marknadsanalys där Post- och telestyrelsen (PTS) bistår med underlag. En ny analys ska genomföras under våren, men vad som framkommer där är det ingen som vet. Tillgång till fiber är oerhört viktigt, inte minst när det gäller att överbrygga skillnaderna mellan stad och landsbygd, säger Ann-Sofie Fahlgren, jurist på PTS.

Regeringen har som mål att 90 procent av landets hushåll ska ha tillgång till snabbt bredband. Region Värmland har 100 procents täckning som mål för länet. För att det ska bli verklighet krävs mer pengar.

– Vi måste ju tro och hoppas att det kommer mer pengar. Utöver de bidrag som föreningarna kan söka genom länsstyrelsen så satsar också Region Värmland pengar på ett ortssammanbindande nät. I första läget är det i Torsby, Hagfors, Karlstad, Forshaga och Eda kommuner som regionalfondspengarna satsas, säger Christina Wikström.