2015-12-04 16:48

2015-12-04 16:48

Bra på förlossningar

VÄRMLAND: Värmland är bättre än rikssnittet

Landstinget i Värmland är bra på förlossningsvård visar ny statistik.

Det visar Socialstyrelsens årligt återkommande rapport Jämlik vård, som 2015 handlar om kvinnors hälsa. Rapporten visar att Landstinget i Värmland är klart bättre än riksgenomsnittet i flera delar som rör förlossningsvården.

Det handlar bland annat om stöd vid förlossningsrädsla, bristningar vid förlossning bland förstföderskor, och neonatal dödlighet.

– Vi har sedan länge en välfungerande förlossningsvård i Värmland. Det hänger samman med ett uthålligt och fokuserat kvalitetsarbete där arbetssätten utvecklas, säger Tobias Kjellberg, hälso- och sjukvårdschef.

Inom två områden är Värmland dock sämre än riksgenomsnittet: Självskattad hälsa under graviditet, samt behandling för psykisk ohälsa under graviditet.

– Vi är väl medvetna om läget och utvecklar vården för att den psykiska hälsan hos hela befolkningen ska förbättras, säger Kjellberg.

Det visar Socialstyrelsens årligt återkommande rapport Jämlik vård, som 2015 handlar om kvinnors hälsa. Rapporten visar att Landstinget i Värmland är klart bättre än riksgenomsnittet i flera delar som rör förlossningsvården.

Det handlar bland annat om stöd vid förlossningsrädsla, bristningar vid förlossning bland förstföderskor, och neonatal dödlighet.

– Vi har sedan länge en välfungerande förlossningsvård i Värmland. Det hänger samman med ett uthålligt och fokuserat kvalitetsarbete där arbetssätten utvecklas, säger Tobias Kjellberg, hälso- och sjukvårdschef.

Inom två områden är Värmland dock sämre än riksgenomsnittet: Självskattad hälsa under graviditet, samt behandling för psykisk ohälsa under graviditet.

– Vi är väl medvetna om läget och utvecklar vården för att den psykiska hälsan hos hela befolkningen ska förbättras, säger Kjellberg.