2015-12-04 16:29

2015-12-04 16:29

Avdelning 23 stängs troligen

KARLSTAD: När landstingets budget blir verklighet:

– Innan 2016 är slut ska 300 tjänster vara bortbantade, säger hälso- och sjukvårdschefen Tobias Kjellberg om landstingets sparpaket som nu sjösätts.
På hjärt- och medicinklinikerna föreslås gemensamt stängning av en hel avdelning för att kunna nå sparbetinget om 30 miljoner kronor.

Hjärt- och akutmedicinklinken har tillsammans med medicinkliniken ett sparbeting på cirka 30 miljoner kronor. Det ska främst lösas genom omflyttningar.

– Vi har lagt ett gemensamt sparförslag med huvudinriktningen att vi stänger en avdelning, säger Ola Hallén, chef för hjärt- och akutmedicinkliniken.

Avdelning 23, en geriatrisk rehabavdelning med 19 platser, ska flyttas till avdelning 9, som i dag är en lung- och gastromedicinsk avdelning.

– Lungmedicinplatserna flyttas till avdelning 56, som i dag heter mava; akut medicinvårdsavdelning med 23 platser. Vi stänger hälften av dem och ger plats för lungmedicinpatienter. Den andra hälften, gastromedicinplatserna, flyttas till avdelning 58, hematologen som står tom, förklarar Hallén.

Det låter som ett enda stort plockepinn; vinner ni något på omflyttningen?

– Om allt går i lås kommer vi att kunna öppna vårdplatser som i dag är stängda på grund av sköterskebrist. Vi får samordningsvinster på personalsidan, vilket innebär att vi i praktiken förhoppningsvis inte förlorar mer än fem eller sex vårdplatser totalt, säger Ola Hallén, och fortsätter.

– Om de planerade närvårdsplatserna i Säffle och Kristinehamn blir veklighet så kommer Centralsjukhuset totalt att avlastas.

Vad innebär omorganiseringen för bemanningen?

– Slår vi samman lungmedicin och mava så blir en och en halv vårdavdelning en, vilket ger samordningsvinster. Samtidigt öppnar vi andra platser, så vad det gör för bemanningen i slutändan vet jag inte i dag.

På hjärt- och akutmedicinkliniken arbetar 130 personer, varav 14 är läkare, på medicinkliniken jobbar 270 personer, cirka 40 är läkare.

Samordningsvinster

Bengt Norberg, tillförordnad chef på medicinkliniken, menar att omorganisationen hade kommit ändå, men att den nu forceras.

– Avdelning 23 ligger avskild i ett eget hus, när vi stänger den får vi samordningsvinster. Med tanke på bemanningsproblemen hade vi behövt göra omfördelningar ändå. Vi har exempelvis åtta stängda platser på neuroavdelningarna 59 och 34 på grund av sjuksköterskebrist, målet är att de ska kunna öppnas igen i februari tack vare samordning av personalen.

Hur känns det att vara chef just nu?

– Det vågar jag inte säga.

Inga beslut i år

På ortopeden ligger det ett förslag om att 11,3 tjänster ska dras in, rapporterar VF. På andra kliniker, som exempelvis kirurgen, finns i dagsläget ännu inga konkreta besparingsförslag.

– Vi har åtminstone inga planer på att minska vårt utbud, säger verksamhetschefen Mikael Bergenheim.

Hälso- och sjukvårdschefen Tobias Kjellberg är sparsam med uttalanden om besparingsförslagen.

– Verksamheterna arbetar med sina budgetar och jag vill inte sprida siffror som i slutänden kanske inte stämmer. Än har vi bara gett verksamheterna direktiv som bygger på matematik – inget säger att vi på det viset gör en rättvis eller riktig bedömning. Det får konsekvensutredningarna avgöra. Besluten kommer inte att fattas på den här sidan årsskiftet.

Hjärt- och akutmedicinklinken har tillsammans med medicinkliniken ett sparbeting på cirka 30 miljoner kronor. Det ska främst lösas genom omflyttningar.

– Vi har lagt ett gemensamt sparförslag med huvudinriktningen att vi stänger en avdelning, säger Ola Hallén, chef för hjärt- och akutmedicinkliniken.

Avdelning 23, en geriatrisk rehabavdelning med 19 platser, ska flyttas till avdelning 9, som i dag är en lung- och gastromedicinsk avdelning.

– Lungmedicinplatserna flyttas till avdelning 56, som i dag heter mava; akut medicinvårdsavdelning med 23 platser. Vi stänger hälften av dem och ger plats för lungmedicinpatienter. Den andra hälften, gastromedicinplatserna, flyttas till avdelning 58, hematologen som står tom, förklarar Hallén.

Det låter som ett enda stort plockepinn; vinner ni något på omflyttningen?

– Om allt går i lås kommer vi att kunna öppna vårdplatser som i dag är stängda på grund av sköterskebrist. Vi får samordningsvinster på personalsidan, vilket innebär att vi i praktiken förhoppningsvis inte förlorar mer än fem eller sex vårdplatser totalt, säger Ola Hallén, och fortsätter.

– Om de planerade närvårdsplatserna i Säffle och Kristinehamn blir veklighet så kommer Centralsjukhuset totalt att avlastas.

Vad innebär omorganiseringen för bemanningen?

– Slår vi samman lungmedicin och mava så blir en och en halv vårdavdelning en, vilket ger samordningsvinster. Samtidigt öppnar vi andra platser, så vad det gör för bemanningen i slutändan vet jag inte i dag.

På hjärt- och akutmedicinkliniken arbetar 130 personer, varav 14 är läkare, på medicinkliniken jobbar 270 personer, cirka 40 är läkare.

Samordningsvinster

Bengt Norberg, tillförordnad chef på medicinkliniken, menar att omorganisationen hade kommit ändå, men att den nu forceras.

– Avdelning 23 ligger avskild i ett eget hus, när vi stänger den får vi samordningsvinster. Med tanke på bemanningsproblemen hade vi behövt göra omfördelningar ändå. Vi har exempelvis åtta stängda platser på neuroavdelningarna 59 och 34 på grund av sjuksköterskebrist, målet är att de ska kunna öppnas igen i februari tack vare samordning av personalen.

Hur känns det att vara chef just nu?

– Det vågar jag inte säga.

Inga beslut i år

På ortopeden ligger det ett förslag om att 11,3 tjänster ska dras in, rapporterar VF. På andra kliniker, som exempelvis kirurgen, finns i dagsläget ännu inga konkreta besparingsförslag.

– Vi har åtminstone inga planer på att minska vårt utbud, säger verksamhetschefen Mikael Bergenheim.

Hälso- och sjukvårdschefen Tobias Kjellberg är sparsam med uttalanden om besparingsförslagen.

– Verksamheterna arbetar med sina budgetar och jag vill inte sprida siffror som i slutänden kanske inte stämmer. Än har vi bara gett verksamheterna direktiv som bygger på matematik – inget säger att vi på det viset gör en rättvis eller riktig bedömning. Det får konsekvensutredningarna avgöra. Besluten kommer inte att fattas på den här sidan årsskiftet.