2015-12-03 23:25

2015-12-03 23:26

Avled efter att ha blivit liggande i hemmet

VÄRMLAND

Vid två tillfällen samma dag ringde hemtjänstpersonalen på hos åldringen utan att någon öppnade.

Men inte förrän vid nästa tillsynsbesök dagen därpå anade personalen verklig oro och tillkallade hjälp för gå in med huvudnyckel. Personen låg då på golvet, ambulans tillkallades, men patienten avled senare på sjukhus.

Nu görs en lex Sarah-anmälan till Inspektionen för vård och omsorg för att avgöra om det har förelegat ett allvarligt missförhållande i och med att kommunens rutin för ”när kund inte öppnar” inte tycks ha följts.

Men inte förrän vid nästa tillsynsbesök dagen därpå anade personalen verklig oro och tillkallade hjälp för gå in med huvudnyckel. Personen låg då på golvet, ambulans tillkallades, men patienten avled senare på sjukhus.

Nu görs en lex Sarah-anmälan till Inspektionen för vård och omsorg för att avgöra om det har förelegat ett allvarligt missförhållande i och med att kommunens rutin för ”när kund inte öppnar” inte tycks ha följts.