2015-11-30 11:55

2015-12-07 10:54

Nya ambulansrutiner efter två dödsfall

KARLSTAD: IVO väljer att avsluta Lex Maria-utredningar

Två patienter dog efter att sjukvården valt att inte skicka ambulans.
Nu har ambulansrutinerna ändrats och IVO väljer att avsluta Lex Maria-utredningarna.

De två olika dödsfallen inträffade ifjol höst och i maj i år och det handlade om patienter som larmat om huvudvärk och illamående respektive en fallolycka. I båda fallen gjordes bedömningen att ambulans inte var nödvändigt.

Patienterna hänvisades på olika sätt till primärvården, men båda avled senare i sviterna av sina sjukdomstillstånd. Dödsfallen anmäldes enligt Lex Maria och ambulanssjukvården har vidtagit en rad åtgärder för att förbättra sina rutiner.

Det handlar bland annat om en så kallad vip-blankett, vårdinsats på plats, som ska överlämnas till patient och anhörig vid de tillfällen som patienten inte tas med till sjukhuset.

Patientservice

Blanketten ska fungera som en service till patienten och som ett dokumentationsstöd till ambulanspersonalen om de inte hinner föra journal direkt. En annan rutinförändring inom ambulanssjukvården i Värmland är att ambulanspersonalen ska kontakta helikopterläkare vid medicinsk rådgivning.

IVO har efter att tagit del av de nya rutinerna valt att avsluta sina utredningar.

De två olika dödsfallen inträffade ifjol höst och i maj i år och det handlade om patienter som larmat om huvudvärk och illamående respektive en fallolycka. I båda fallen gjordes bedömningen att ambulans inte var nödvändigt.

Patienterna hänvisades på olika sätt till primärvården, men båda avled senare i sviterna av sina sjukdomstillstånd. Dödsfallen anmäldes enligt Lex Maria och ambulanssjukvården har vidtagit en rad åtgärder för att förbättra sina rutiner.

Det handlar bland annat om en så kallad vip-blankett, vårdinsats på plats, som ska överlämnas till patient och anhörig vid de tillfällen som patienten inte tas med till sjukhuset.

Patientservice

Blanketten ska fungera som en service till patienten och som ett dokumentationsstöd till ambulanspersonalen om de inte hinner föra journal direkt. En annan rutinförändring inom ambulanssjukvården i Värmland är att ambulanspersonalen ska kontakta helikopterläkare vid medicinsk rådgivning.

IVO har efter att tagit del av de nya rutinerna valt att avsluta sina utredningar.