2015-11-28 06:00

2015-11-28 06:00

Hoppfullt inför klimatmötet i Paris

SJU FRÅGOR: Riksdagsledamot Stina Bergström (MP)

Klimatmötet i Paris börjar på måndag och kommer att hålla på minst två veckor. 193 FN-länder ska försöka enas om ett klimatavtal.

1 Hur är stämningen inför klimatmötet i Paris efter terrorattacken?

– Det är klart att det blir förändringar. Men alla kommer även från andra länder. De svenska deltagarna åker mangrant. Det tråkiga är att andra arrangemang som demonstrationer är avblåsta.

2 Hur många deltagare skickar Sverige?

– Ett par hundra totalt.

3 Har klimatfrågan hamnat i skymundan för krig, flyktingströmmar och terrorattacker?

– Ja i Sverige har det ju det, både på grund av det som hände i Paris och på flyktingsituationen. Jag tror inte det kommer att påverka mötet. Det är hela världen som samlas. Den här situationen rör Europa. 180 länder har lämnat in sina planerna för hur man vill minska bromsa utsläppen. Planerna kommer inte att räcka för att klara tvågradersmålet. Men det är någonstans att börja.

4 Vad blir den största utmaningen för mötet?

– Jag är orolig för vissa länder som aviserar att de inte vill se något avtal alls. Indien är ett exempel. Indien är ett land som utvecklas, de vill göra det som vi har gjort.

– De stora ledarna kommer tidigt i mötet i Paris till skillnad från i Köpenhamn. Då trodde man att de skulle komma in på slutet och lösa konflikterna. Det fungerade inte. Nu gör man tvärtom. Obama kommer tidigt i veckan liksom Stefan Löfven. Andra veckan kommer Romson och då åker jag också med.

5 Finns det öppningar i motsättningarna mellan fattiga och rika länder?

– Det är viktigt att det blir pengar för klimatanpassning till FN:s gröna fond. Sverige har varit föregångare och andra länder har följt efter. Där ska finnas 100 miljarder dollar till 2020. Utvecklingsländer behöver inte gå vägen över olja och kol som vi, de kan gå direkt på nyare teknik som solenergi.

6 Vad har du för förhoppningar?

– Att skrivningarna blir tillräckligt bindande så att det blir svårt att krypa ut. Att USA och Kina har sagt att det ska komma till Paris och vara med är hoppfullt. Det är väldigt bra, det kan inte vara så att de största länderna står utanför. Jag skulle bli väldigt glad om det blir ett avtal. Men ett dokument betyder inget om det inte kommer ner i verkligheten.

7 Vad blir din roll?

– Vara med som klimatpolitisk person. Följa förhandlingarna och träffa folk. Alla hjälps åt, att visa att man gör mycket på hemmaplan.

1 Hur är stämningen inför klimatmötet i Paris efter terrorattacken?

– Det är klart att det blir förändringar. Men alla kommer även från andra länder. De svenska deltagarna åker mangrant. Det tråkiga är att andra arrangemang som demonstrationer är avblåsta.

2 Hur många deltagare skickar Sverige?

– Ett par hundra totalt.

3 Har klimatfrågan hamnat i skymundan för krig, flyktingströmmar och terrorattacker?

– Ja i Sverige har det ju det, både på grund av det som hände i Paris och på flyktingsituationen. Jag tror inte det kommer att påverka mötet. Det är hela världen som samlas. Den här situationen rör Europa. 180 länder har lämnat in sina planerna för hur man vill minska bromsa utsläppen. Planerna kommer inte att räcka för att klara tvågradersmålet. Men det är någonstans att börja.

4 Vad blir den största utmaningen för mötet?

– Jag är orolig för vissa länder som aviserar att de inte vill se något avtal alls. Indien är ett exempel. Indien är ett land som utvecklas, de vill göra det som vi har gjort.

– De stora ledarna kommer tidigt i mötet i Paris till skillnad från i Köpenhamn. Då trodde man att de skulle komma in på slutet och lösa konflikterna. Det fungerade inte. Nu gör man tvärtom. Obama kommer tidigt i veckan liksom Stefan Löfven. Andra veckan kommer Romson och då åker jag också med.

5 Finns det öppningar i motsättningarna mellan fattiga och rika länder?

– Det är viktigt att det blir pengar för klimatanpassning till FN:s gröna fond. Sverige har varit föregångare och andra länder har följt efter. Där ska finnas 100 miljarder dollar till 2020. Utvecklingsländer behöver inte gå vägen över olja och kol som vi, de kan gå direkt på nyare teknik som solenergi.

6 Vad har du för förhoppningar?

– Att skrivningarna blir tillräckligt bindande så att det blir svårt att krypa ut. Att USA och Kina har sagt att det ska komma till Paris och vara med är hoppfullt. Det är väldigt bra, det kan inte vara så att de största länderna står utanför. Jag skulle bli väldigt glad om det blir ett avtal. Men ett dokument betyder inget om det inte kommer ner i verkligheten.

7 Vad blir din roll?

– Vara med som klimatpolitisk person. Följa förhandlingarna och träffa folk. Alla hjälps åt, att visa att man gör mycket på hemmaplan.