2015-11-25 19:21

2015-11-25 22:48

Prövotid för läkare

VÄRMLAND: Missbrukade läkemedel och skrev ut egna recept

En läkare i Värmland har fått en treårig prövotid till följd av ett långvarigt läkemedelsberoende.

Beslutet har fattats av Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd (HSAN).

Anmälningar mot läkaren inkom under 2014; först från ett apotek, sedan från läkarens arbetsgivare. I utredningen som följt har det framgått att läkaren sedan 14 år tillbaka har brukat olika typer av narkotikaklassade läkemedel.

Sedan sju år tillbaka betraktas bruket som missbruk, och läkaren har själv olovligen skrivit ut medicin till sig själv.

Läkaren har skött sitt jobb, men HSAN anser ändå att det finns det risk för återfall i missbruk och att fel ska begås i tjänsten.

Med hänvisning till patientsäkerheten har ansvarsnämnden därför beslutat att läkaren under sin rehabilitering har en tre år lång prövotid innehållande kontroller, provtagningar och dokumentation.

Beslutet har fattats av Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd (HSAN).

Anmälningar mot läkaren inkom under 2014; först från ett apotek, sedan från läkarens arbetsgivare. I utredningen som följt har det framgått att läkaren sedan 14 år tillbaka har brukat olika typer av narkotikaklassade läkemedel.

Sedan sju år tillbaka betraktas bruket som missbruk, och läkaren har själv olovligen skrivit ut medicin till sig själv.

Läkaren har skött sitt jobb, men HSAN anser ändå att det finns det risk för återfall i missbruk och att fel ska begås i tjänsten.

Med hänvisning till patientsäkerheten har ansvarsnämnden därför beslutat att läkaren under sin rehabilitering har en tre år lång prövotid innehållande kontroller, provtagningar och dokumentation.