2015-11-23 15:06

2015-11-23 15:10

Många fördomar om hiv

VÄRMLAND: "Med en välfungerande behandling kan viruset inte mätas i blodet"

Än finns fördomar kvar både i samhället och inom sjukvården.
Men hiv i dag är inte som hiv i går.
Det är budskapet i en informationskampanj som pågår under hösten.

Uppemot 7 000 personer i landet lever med hiv och omkring ett hundra av dem är värmlänningar.

– Vi har ungefär tio nya fall varje år. Det är en siffra som legat ganska konstant de senaste åren, säger Anna Skogstam, infektionsläkare på Centralsjukhuset i Karlstad.

De nya värmländska fallen är främst personer som är födda utomlands och som har fått sin smitta utomlands. Men det är också personer som är födda i Sverige och som framför allt är smittade utomlands vid oskyddade sexuella kontakter

Behandlingen har gått framåt, och hiv är inte nödvändigtvis en dödlig sjukdom.

– De senaste 15 åren har det funnits en väldigt bra behandling mot hiv. Det är flera olika läkemedel som angriper viruset på olika sätt. De bromsar viruset, trycker ner det och gör så att det inte kan skada immunförsvaret, säger Anna Skogstam.

– Med en välfungerande behandling kan viruset inte mätas i blodet. Då är man heller inte smittsam.

Trots det är kunskapen om hiv många gånger låg bland allmänheten. Personer som lever med hiv vittnar om en ogrundad rädsla och en stigmatisering.

Fördomar

Joakim Berlin, rådgivare vid organisationen Positiva gruppen i västra Sverige, säger att fördomarna leder till att många undviker att testa sig.

Det är heller inte ovanligt att den som lever med smittan inte berättar det för någon.

– Man har inget sexliv och isolerar sig från andra människor för att man är rädd att någon ska få reda på att man har hiv, säger Joakim Berlin.

En fördom som finns är att den som blivit smittad har haft många sexpartners.

– Sjukvården har tyvärr inte hjälpt till här. Fördomarna finns bland sjukvårdens personal också. Man kan säga: ”har du bara haft sex i Barcelona en gång, det gör väl inget?” Sådana frågor kan komma när du söker och vill göra testet, och så upptäcks man inte förrän man blivit sjuk.

– Man har ibland en felaktig bild av vem som får hiv. Man förstår inte att alla kan få det.

Sprida kunskap

Under hösten pågår en kampanj som ska öka kunskapen. Den riktar sig dels till allmänheten och dels till personal inom sjukvården.

För sjukvården handlar det också om att vara öppen för att kunna upptäcka hiv.

– Att man är uppmärksam på sjukdomstillstånd som kan indikera att man har hiv eller till och med aids, till exempel ofrivillig viktnedgång, feber och ovanliga infektioner, säger Anna Skogstam.

När kampanjen är slut kommer landstinget att titta på hur många som testat sig före respektive efter den.

Uppemot 7 000 personer i landet lever med hiv och omkring ett hundra av dem är värmlänningar.

– Vi har ungefär tio nya fall varje år. Det är en siffra som legat ganska konstant de senaste åren, säger Anna Skogstam, infektionsläkare på Centralsjukhuset i Karlstad.

De nya värmländska fallen är främst personer som är födda utomlands och som har fått sin smitta utomlands. Men det är också personer som är födda i Sverige och som framför allt är smittade utomlands vid oskyddade sexuella kontakter

Behandlingen har gått framåt, och hiv är inte nödvändigtvis en dödlig sjukdom.

– De senaste 15 åren har det funnits en väldigt bra behandling mot hiv. Det är flera olika läkemedel som angriper viruset på olika sätt. De bromsar viruset, trycker ner det och gör så att det inte kan skada immunförsvaret, säger Anna Skogstam.

– Med en välfungerande behandling kan viruset inte mätas i blodet. Då är man heller inte smittsam.

Trots det är kunskapen om hiv många gånger låg bland allmänheten. Personer som lever med hiv vittnar om en ogrundad rädsla och en stigmatisering.

Fördomar

Joakim Berlin, rådgivare vid organisationen Positiva gruppen i västra Sverige, säger att fördomarna leder till att många undviker att testa sig.

Det är heller inte ovanligt att den som lever med smittan inte berättar det för någon.

– Man har inget sexliv och isolerar sig från andra människor för att man är rädd att någon ska få reda på att man har hiv, säger Joakim Berlin.

En fördom som finns är att den som blivit smittad har haft många sexpartners.

– Sjukvården har tyvärr inte hjälpt till här. Fördomarna finns bland sjukvårdens personal också. Man kan säga: ”har du bara haft sex i Barcelona en gång, det gör väl inget?” Sådana frågor kan komma när du söker och vill göra testet, och så upptäcks man inte förrän man blivit sjuk.

– Man har ibland en felaktig bild av vem som får hiv. Man förstår inte att alla kan få det.

Sprida kunskap

Under hösten pågår en kampanj som ska öka kunskapen. Den riktar sig dels till allmänheten och dels till personal inom sjukvården.

För sjukvården handlar det också om att vara öppen för att kunna upptäcka hiv.

– Att man är uppmärksam på sjukdomstillstånd som kan indikera att man har hiv eller till och med aids, till exempel ofrivillig viktnedgång, feber och ovanliga infektioner, säger Anna Skogstam.

När kampanjen är slut kommer landstinget att titta på hur många som testat sig före respektive efter den.

Så funkar testet

Ju tidigare en hiv-infektion upptäcks, desto tidigare kan behandlingen påbörjas och skadan på immunförsvar minimeras.

Ett hiv-test sker genom ett blodprov. Provet kan tas på vilken mottagning som helst, som vårdcentraler och ungdomsmottagningar, och det är kostnadsfritt för patienten. Den som vill ta ett prov ska inte behöva motivera varför den vill göra det. Ett hiv-test kan upptäcka infektionen i blodet redan två till sex veckor efter ett risktillfälle.

Källa: Landstinget och Folkhälsomyndigheten