2015-11-23 16:22

2015-11-23 16:22

Inte bäst på vindkraft

VÄRMLAND: På nedre halvan av listan

Värmlands län är långt ifrån bäst på vindkraft. Det visar statistik som redovisas i ett pressmeddelande från branschorganisationen Svensk Vindenergi.

Trots mycket publicitet kring etableringen av vindkraftverken i Vänern och kring Holmedal ligger Värmlands län långt ner på det som Svensk Vindenergi kallar för vindkraftlistan för första halvåret 2015. Listan bygger på Energimyndighetens statistik och omfattar alla de vindkraftverk som erhåller elcertifikat eller ursprungsgarantier.

I Värmlands län finns det 42 sådana vindkraftverk som har en sammanlagd effekt på 109 MW. Det placerar länet på plats 14 bland de 21 länen, alltså på listans undre halva. Ställer man den installerade effekten vindkraft i förhållande till ytan hamnar Värmlands län ännu längre ner på listan, på 15:e plats.

Västra Götaland störst

Under första halvåret var det Västra Götalands län som hade flest vindkraftverk, 560 stycken att jämföra med de 42 i Värmlands län. Även räknat efter totalt installerad effekt hamnar västra Götaland högst med 798 MW att jämföra med Värmlands 109 MW.

Annars är det längre norrut i Sverige som de flesta vindkraftverken numera byggs. Under första halvåret i år togs hela 67 nya vindkraftverk i bruk i Västernorrlands län och 31 i Jämtland.

Trots mycket publicitet kring etableringen av vindkraftverken i Vänern och kring Holmedal ligger Värmlands län långt ner på det som Svensk Vindenergi kallar för vindkraftlistan för första halvåret 2015. Listan bygger på Energimyndighetens statistik och omfattar alla de vindkraftverk som erhåller elcertifikat eller ursprungsgarantier.

I Värmlands län finns det 42 sådana vindkraftverk som har en sammanlagd effekt på 109 MW. Det placerar länet på plats 14 bland de 21 länen, alltså på listans undre halva. Ställer man den installerade effekten vindkraft i förhållande till ytan hamnar Värmlands län ännu längre ner på listan, på 15:e plats.

Västra Götaland störst

Under första halvåret var det Västra Götalands län som hade flest vindkraftverk, 560 stycken att jämföra med de 42 i Värmlands län. Även räknat efter totalt installerad effekt hamnar västra Götaland högst med 798 MW att jämföra med Värmlands 109 MW.

Annars är det längre norrut i Sverige som de flesta vindkraftverken numera byggs. Under första halvåret i år togs hela 67 nya vindkraftverk i bruk i Västernorrlands län och 31 i Jämtland.