2015-11-14 12:36

2015-11-14 12:37

"Kanske kan det öka förståelsen för varför flyktingarna är här"

KARLSTAD: Biskop Esbjörn Hagberg om Parisattentaten:

– Mitt i all ondska har vi ett hopp om kärlekens möjlighet, säger biskop Esbjörn Hagberg om terrorattackerna i Paris.

– Jag har just nu skrivit ett brev till alla kyrkoherdar i stiftet där jag uppmanar dem att i gudstjänster vi har be både för de som drabbats i Paris, för Frankrikes och Europas ledare som ska göra svåra överväganden och fatta svåra beslut – men också för de flyktingar som finns i våra bygder, säger Esbjörn Hagberg.

– Det som skett i Paris blir en påminnelse för många flyktingar – vad de fått uppleva. Och kanske kan det också öka förståelsen till varför de finns hos oss, säger Esbjörn Hagberg.

I brevet manar han också till att ge konkret stöd till de flyktingar som nu finns så nära oss.

– Jag uppmanar också till att man ska tända ljus i kyrkorna. Det är en viktig symbolhandling för många – att påminna sig om att ljuset ändå är det som besegrar mörkret. Att kärleken kan besegra ondskan.

Några särskilda manifestationer i kyrkans försorg finns inte planerade i Karlstad, säger Esbjörn Hagberg:

– Men jag kan tänka mig att det tas olika former av initiativ. I de här frågorna finns vi ofta i nätverk med många goda krafter.

Många söker sig till kyrkor vid dramatiska händelser:

– Domkyrkan i Karlstad står alltid öppen. Däremot vet jag inte hur det är ute på landet. Många kyrkor ligger ju där det nästan inte bor några människor.

Här kan du läsa biskopens brev till kyrkoherdarna i sin helhet:

”Till Kyrkoherdarna i Karlstads stift

Mot kyrkoårets slut både mörknar och ljusnar det. Den söndag vi nu firar påminner om livets allvar och skörhet. Inför denna helg nås vi dessutom av budskapet från Paris om de fasansfulla terrordåd som skett där. Ingen kan vara oberörd. Vi känner djupt med de som drabbats som offer, anhöriga och vänner. Vi skräms av tanken att människor på grund av religiös och politisk fanatism kan utföra hänsynslösa och meningslösa dåd. Vi delar oron över de konflikter som både är en bakgrund till dessa dåd och de flyktingsströmmar som nu nått Europa och vårt eget land.

Som kyrka är vi kallade till förbön och att stå i kärlekens tjänst. Det som nu skett i Paris sker återkommande i de länder som människor flyr ifrån. Terrorattentaten det senaste dygnet ger en ökad förståelse för den verklighet som många flyktingar i våra bygder fått uppleva. Här har vi möjlighet att som församling och enskilda ge konkret stöd.

När vi i morgon firar gudstjänst så önskar jag att vi i förbönen dels ber för de som drabbats av terrorattackerna i Paris, för Frankrikes och Europas ledare om vishet i deras svåra överväganden och beslut, dels också för flyktingarna i våra bygder liksom de som nu söker sig genom Europa för att finna en trygg hemvist. Jag önskar också att vi ger möjlighet till ljuständning i våra gudstjänster. I en mörk tid är det en konkret handling för att påminna oss om trons hopp att det är ljuset som segrare över mörkret, kärleken över ondskan och livet över döden.

Önskar er en välsignad helg

Esbjörn

Biskop”

– Jag har just nu skrivit ett brev till alla kyrkoherdar i stiftet där jag uppmanar dem att i gudstjänster vi har be både för de som drabbats i Paris, för Frankrikes och Europas ledare som ska göra svåra överväganden och fatta svåra beslut – men också för de flyktingar som finns i våra bygder, säger Esbjörn Hagberg.

– Det som skett i Paris blir en påminnelse för många flyktingar – vad de fått uppleva. Och kanske kan det också öka förståelsen till varför de finns hos oss, säger Esbjörn Hagberg.

I brevet manar han också till att ge konkret stöd till de flyktingar som nu finns så nära oss.

– Jag uppmanar också till att man ska tända ljus i kyrkorna. Det är en viktig symbolhandling för många – att påminna sig om att ljuset ändå är det som besegrar mörkret. Att kärleken kan besegra ondskan.

Några särskilda manifestationer i kyrkans försorg finns inte planerade i Karlstad, säger Esbjörn Hagberg:

– Men jag kan tänka mig att det tas olika former av initiativ. I de här frågorna finns vi ofta i nätverk med många goda krafter.

Många söker sig till kyrkor vid dramatiska händelser:

– Domkyrkan i Karlstad står alltid öppen. Däremot vet jag inte hur det är ute på landet. Många kyrkor ligger ju där det nästan inte bor några människor.

Här kan du läsa biskopens brev till kyrkoherdarna i sin helhet:

”Till Kyrkoherdarna i Karlstads stift

Mot kyrkoårets slut både mörknar och ljusnar det. Den söndag vi nu firar påminner om livets allvar och skörhet. Inför denna helg nås vi dessutom av budskapet från Paris om de fasansfulla terrordåd som skett där. Ingen kan vara oberörd. Vi känner djupt med de som drabbats som offer, anhöriga och vänner. Vi skräms av tanken att människor på grund av religiös och politisk fanatism kan utföra hänsynslösa och meningslösa dåd. Vi delar oron över de konflikter som både är en bakgrund till dessa dåd och de flyktingsströmmar som nu nått Europa och vårt eget land.

Som kyrka är vi kallade till förbön och att stå i kärlekens tjänst. Det som nu skett i Paris sker återkommande i de länder som människor flyr ifrån. Terrorattentaten det senaste dygnet ger en ökad förståelse för den verklighet som många flyktingar i våra bygder fått uppleva. Här har vi möjlighet att som församling och enskilda ge konkret stöd.

När vi i morgon firar gudstjänst så önskar jag att vi i förbönen dels ber för de som drabbats av terrorattackerna i Paris, för Frankrikes och Europas ledare om vishet i deras svåra överväganden och beslut, dels också för flyktingarna i våra bygder liksom de som nu söker sig genom Europa för att finna en trygg hemvist. Jag önskar också att vi ger möjlighet till ljuständning i våra gudstjänster. I en mörk tid är det en konkret handling för att påminna oss om trons hopp att det är ljuset som segrare över mörkret, kärleken över ondskan och livet över döden.

Önskar er en välsignad helg

Esbjörn

Biskop”