2015-11-13 15:49

2015-11-13 15:49

Gymnasieelev knuffade lärare

NORRA VÄRMLAND

En lärare på en gymnasieskola i norra Värmland utsattes i slutet av oktober för fysiskt våld från en elev.

Enligt den anmälan som rektorn gjort till Arbetsmiljöverket, blev läraren knuffad till marken av eleven sedan läraren försökt förmå eleven att slutföra en skoluppgift. Läraren uppger att denne blivit både chockad och rädd efter händelsen. Huruvida saken har polisanmälts framgår inte. Arbetsmiljöverket kräver att skolan utreder händelsen. NWT har sökt skolans rektor.

Enligt den anmälan som rektorn gjort till Arbetsmiljöverket, blev läraren knuffad till marken av eleven sedan läraren försökt förmå eleven att slutföra en skoluppgift. Läraren uppger att denne blivit både chockad och rädd efter händelsen. Huruvida saken har polisanmälts framgår inte. Arbetsmiljöverket kräver att skolan utreder händelsen. NWT har sökt skolans rektor.