2015-11-12 17:46

2015-11-12 17:46

Stor ökning av ensamkommande flyktingbarn

SUNNE: Högre ersättning för skolgång

I april anlände 452 ensamkommande flyktingbarn till Sverige. Samma siffra för oktober var 9 315. Totalt har Sverige tagit emot lika många ensamkommande flyktingbarn som det sammanlagda antalet invånare i Munkfors, Storfors, Eda och Årjängs kommuner.

Migrationsverkets Richard Svanegård beskrev en extrem situation när han talade om situationen i de fem ankomstkommuner som tillfälligt tar emot de allra flesta asylsökande.

– Oavsett vilka kraftord jag tar till så räcker de inte för att beskriva situationen.

En positiv nyhet för kommunerna som på kort tid ska ordna skolgång för flyktingbarnen är att den statliga ersättningen väntas höjas med 50 procent från årsskiftet.

– Det har varit efterfrågat väldigt länge eftersom skolgången varit underfinansierad.

Migrationsverkets Richard Svanegård beskrev en extrem situation när han talade om situationen i de fem ankomstkommuner som tillfälligt tar emot de allra flesta asylsökande.

– Oavsett vilka kraftord jag tar till så räcker de inte för att beskriva situationen.

En positiv nyhet för kommunerna som på kort tid ska ordna skolgång för flyktingbarnen är att den statliga ersättningen väntas höjas med 50 procent från årsskiftet.

– Det har varit efterfrågat väldigt länge eftersom skolgången varit underfinansierad.