2015-11-12 17:48

2015-11-12 17:48

Permanenta boenden blir tuff utmaning

SUNNE: Svårt att få kommuner att bygga nytt

Just nu handlar allt om att försöka hitta tillfälliga boenden för alla asylsökande. I framtiden väntas nya, möjligen än tuffare utmaningar, då det ökande antalet flyktingar som fått uppehållstillstånd ska få riktiga bostäder.

1 november fanns 141 869 personer inskrivna i Migrationsverkets mottagningssystem. Drygt hälften väntas få uppehållstillstånd i Sverige. Över 70 000 människor kommer alltså att behöva boende, och siffran ökar hela tiden i takt med att allt fler söker asyl.

– Just nu ligger fokus på att folk ska få tak över huvudet. Men när någon fått uppehållstillstånd ska den kommunplaceras och få ett riktigt boende. Redan i dag är det bostadsbrist, säger Tanja Ekegren, sakkunnig i ärenden kring integration och mänskliga rättigheter på länsstyrelsen i Värmland.

Komplext problem

Hur kommuner ska förmås att bygga fler bostäder finns i dag inget svar på.

– Jag vet faktiskt inte hur det ska gå till, det är ett komplext problem som diskuteras på hög nivå. Många flyktingar är tidigare stadsbor och vill bo i en storstad. Tillfälliga uppehållstillstånd leder till osäkerhet kring hur länge bostäderna, som småkommunerna kanske måste bygga, behövs.

Ekegren säger vidare att kommunernas situation redan i dag är mycket ansträngd.

– Jag får dagligen krissamtal. Kommunerna klarar inte sina åtaganden enligt lag, exempelvis gällande skolsituationen. De vill följa lagen, och vi kan inte uppmana dem att inte göra det. Samtidigt befinner vi oss i en extrem situation och det är även tillsynsmyndigheterna medvetna om.

Länsstyrelsen i Värmland har tillsatt en beredskapsgrupp med anledning av det rådande läget.

– Värmland är inte i kris. Vi är i ett ansträngt läge och vi är i beredskap för en kris, säger Ekegren.

1 november fanns 141 869 personer inskrivna i Migrationsverkets mottagningssystem. Drygt hälften väntas få uppehållstillstånd i Sverige. Över 70 000 människor kommer alltså att behöva boende, och siffran ökar hela tiden i takt med att allt fler söker asyl.

– Just nu ligger fokus på att folk ska få tak över huvudet. Men när någon fått uppehållstillstånd ska den kommunplaceras och få ett riktigt boende. Redan i dag är det bostadsbrist, säger Tanja Ekegren, sakkunnig i ärenden kring integration och mänskliga rättigheter på länsstyrelsen i Värmland.

Komplext problem

Hur kommuner ska förmås att bygga fler bostäder finns i dag inget svar på.

– Jag vet faktiskt inte hur det ska gå till, det är ett komplext problem som diskuteras på hög nivå. Många flyktingar är tidigare stadsbor och vill bo i en storstad. Tillfälliga uppehållstillstånd leder till osäkerhet kring hur länge bostäderna, som småkommunerna kanske måste bygga, behövs.

Ekegren säger vidare att kommunernas situation redan i dag är mycket ansträngd.

– Jag får dagligen krissamtal. Kommunerna klarar inte sina åtaganden enligt lag, exempelvis gällande skolsituationen. De vill följa lagen, och vi kan inte uppmana dem att inte göra det. Samtidigt befinner vi oss i en extrem situation och det är även tillsynsmyndigheterna medvetna om.

Länsstyrelsen i Värmland har tillsatt en beredskapsgrupp med anledning av det rådande läget.

– Värmland är inte i kris. Vi är i ett ansträngt läge och vi är i beredskap för en kris, säger Ekegren.