2015-11-12 17:47

2015-11-12 17:47

Fler drar tillbaka asylansökan på grund av väntetider

SUNNE: Vanligast bland irakier

Samtidigt som allt fler flyktingar kommer till Sverige är det allt fler som väljer att inte söka asyl här eller att ta tillbaka sin ansökan. Orsaken är den långa väntetiden på besked om uppehållstillstånd.

Stefan Ranefell på Migrationsverket i Värmland tala om det aktuella läget för flyktingar och asylsökande i länet och Sverige.

– Den senaste veckan har 10 800 flyktingar kommit till Sverige. Ankomstboendena är fulla. Nu ska tält sättas upp som temporär lösning. Migrationsverkets kontor i Värmland kan också komma att fungera som tillfälliga sovplatser med madrass på golvet, säger Stefan Ranell.

Ett stenkast från Selma Spa ligger Migrationsverkets boende på före detta Selma Lagerlöf Hotell.

– Vi hyr allt vi kan. När det gäller Selma så hyr vi lokalen och har fullt ansvar för städning, kost, personal på plats. Ett sådant boende är något helt nytt för oss och allt är inte helt perfekt än.

Drar tillbaka ansökan

I dag kommer i genomsnitt 50 flyktingar till Värmland varje dag. Ungefär hälften så många lämnar dagligen boendeanläggningarna i länet.

– Allt fler flyktingar, främst irakier tar tillbaka sin asylansökan. Väntetiden för ett uppehållstillstånd, som de kanske inte får, är för lång när familjen är kvar i hemlandet. De som väljer att resa tillbaka får hjälp. Andra bara avviker och söker asyl i ett annat EU-land, då skickas de tillbaka till Sverige eftersom det var här de först sökte asyl, säger Stefan Ranell.

Stefan Ranefell på Migrationsverket i Värmland tala om det aktuella läget för flyktingar och asylsökande i länet och Sverige.

– Den senaste veckan har 10 800 flyktingar kommit till Sverige. Ankomstboendena är fulla. Nu ska tält sättas upp som temporär lösning. Migrationsverkets kontor i Värmland kan också komma att fungera som tillfälliga sovplatser med madrass på golvet, säger Stefan Ranell.

Ett stenkast från Selma Spa ligger Migrationsverkets boende på före detta Selma Lagerlöf Hotell.

– Vi hyr allt vi kan. När det gäller Selma så hyr vi lokalen och har fullt ansvar för städning, kost, personal på plats. Ett sådant boende är något helt nytt för oss och allt är inte helt perfekt än.

Drar tillbaka ansökan

I dag kommer i genomsnitt 50 flyktingar till Värmland varje dag. Ungefär hälften så många lämnar dagligen boendeanläggningarna i länet.

– Allt fler flyktingar, främst irakier tar tillbaka sin asylansökan. Väntetiden för ett uppehållstillstånd, som de kanske inte får, är för lång när familjen är kvar i hemlandet. De som väljer att resa tillbaka får hjälp. Andra bara avviker och söker asyl i ett annat EU-land, då skickas de tillbaka till Sverige eftersom det var här de först sökte asyl, säger Stefan Ranell.