2015-11-02 22:02

2015-11-02 22:02

Debatt om barns hälsa

KARLSTAD: Landstingspolitiker i panelsamtal om hälso- och sjukvård för barn

När Rädda Barnen bjöd in till paneldebatt inför valet kom alla. Ett år senare var 6 av 9 partier på plats för att delta i uppföljningen.
– Frågor om barns uppväxtvillkor i Värmland är alltid aktuella, säger Monica Ekström, Rädda Barnen.

Anders Nilsson (V), Erik Olsson (S), Marianne Utterdahl (SIV), Olof Olsson (KD), Gert Ohlsson (FP) och Johanna Larsson (M) tackar för inbjudan och gör sig redo att samtala med barnen i fokus. De frågor Rädda Barnen med distriktsordförande Monica Ekström i spetsen, vill belysa är:

Hur mår de värmländska barnen?

Vad har hänt med alla de 800 barn som stod i kö för utredningar hos BUP?

Vad har landstinget gjort för att minska konsekvenserna av att växa upp i ekonomisk utsatthet?

Hur tillgodoser landstinget at alla barn på flykt får sin rätt till hälso- och sjukvård?

Får barn rätt vård?

– Kötider på flera år i väntan på utredning på BUP är en evighet för ett barn. Och vad händer sen när de fått den? Det är lika viktigt att de fångas upp i andra änden också, i samverkan med skolan, habilitering och vårdplan. De har också pratat om att lanseringen av Första linjen skulle avlasta BUP. Har det lyckats? Det vill vi fråga dem, säger Monica Ekström.

Hon har också frågor om brister i krisstöd från BUP till brottsutsatta barn som sökt sig till Barnahus Värmland. Där finns polis, åklagare, hälso- och sjukvård och kommunens socialtjänst samlade. Hon undrar också och hälso- och sjukvården till barn som kommer till Värmland som flyktingar, får den vård de har rätt till.

Årlig panel

– Rädda Barnen är en opinionsbildande organisation för barnens rätt. Det är vårt uppdrag. Så därför tycker vi att dessa paneldiskussioner är viktiga, även om det inte är valår, fortsätter hon.

– Vi tänkte att vi skulle ha den här paneldiskussionen en gång om året eftersom ämnet är aktuellt hela tiden. Jag har ingen synpunkt på landstinget ekonomiska situation utan utgår från barnkonventionen och de krav man kan ställa på kommun och landsting. Sverige har fått kritik från FN:s barnkommitté att man inte lever upp till den. Sverige gör för lite för att utjämna ekonomiska skillnader för barnfamiljer vilket skapar ökade klyftor i samhället, säger Monica Ekström.

Moderator Mattias Westman drog igång kvällen med först frågan om hur de värmländska barnen mår.

Panelmedlemmarna pratade om en mångfald av barn med olika behov, där en del har det jättebra och andra lever i misär. Och dessutom asylsökande flyktingbarn i familjer och ensamkommande som har sina trauman och behov.

Anders Nilsson (V), Erik Olsson (S), Marianne Utterdahl (SIV), Olof Olsson (KD), Gert Ohlsson (FP) och Johanna Larsson (M) tackar för inbjudan och gör sig redo att samtala med barnen i fokus. De frågor Rädda Barnen med distriktsordförande Monica Ekström i spetsen, vill belysa är:

Hur mår de värmländska barnen?

Vad har hänt med alla de 800 barn som stod i kö för utredningar hos BUP?

Vad har landstinget gjort för att minska konsekvenserna av att växa upp i ekonomisk utsatthet?

Hur tillgodoser landstinget at alla barn på flykt får sin rätt till hälso- och sjukvård?

Får barn rätt vård?

– Kötider på flera år i väntan på utredning på BUP är en evighet för ett barn. Och vad händer sen när de fått den? Det är lika viktigt att de fångas upp i andra änden också, i samverkan med skolan, habilitering och vårdplan. De har också pratat om att lanseringen av Första linjen skulle avlasta BUP. Har det lyckats? Det vill vi fråga dem, säger Monica Ekström.

Hon har också frågor om brister i krisstöd från BUP till brottsutsatta barn som sökt sig till Barnahus Värmland. Där finns polis, åklagare, hälso- och sjukvård och kommunens socialtjänst samlade. Hon undrar också och hälso- och sjukvården till barn som kommer till Värmland som flyktingar, får den vård de har rätt till.

Årlig panel

– Rädda Barnen är en opinionsbildande organisation för barnens rätt. Det är vårt uppdrag. Så därför tycker vi att dessa paneldiskussioner är viktiga, även om det inte är valår, fortsätter hon.

– Vi tänkte att vi skulle ha den här paneldiskussionen en gång om året eftersom ämnet är aktuellt hela tiden. Jag har ingen synpunkt på landstinget ekonomiska situation utan utgår från barnkonventionen och de krav man kan ställa på kommun och landsting. Sverige har fått kritik från FN:s barnkommitté att man inte lever upp till den. Sverige gör för lite för att utjämna ekonomiska skillnader för barnfamiljer vilket skapar ökade klyftor i samhället, säger Monica Ekström.

Moderator Mattias Westman drog igång kvällen med först frågan om hur de värmländska barnen mår.

Panelmedlemmarna pratade om en mångfald av barn med olika behov, där en del har det jättebra och andra lever i misär. Och dessutom asylsökande flyktingbarn i familjer och ensamkommande som har sina trauman och behov.

Har du synpunkter på det som sägs i texten? Skriv då gärna en kommentar via tjänsten Ifrågasätt men tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Vi förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.