2015-10-28 11:16

2015-10-28 11:16

Varför är Svenska rallyt bra för näringslivet?

HALLÅ DÄR...

...Glenn Olsson, vd för Svenska rallyt, som är med och arrangerar Rally Sweden Biz Week under rallyveckan i februari 2016.

– Rallyt är betydelsefullt, inte bara för hotell- och turistnäringen, utan också för bilindustrin och motorbranschen i stort. Det är den delen vi vill hjälpa till att utveckla genom att för fjärde året i rad låta branschorganisationen FKG, Fordonskomponentgruppen, anordna en konferens här den 10 februari.

Vad är temat för konferensen?

– Road safety. Frågan som ställs är hur svensk fordonsindustri ska kunna skapa konkurrensfördelar tack var den unika svenska nollvisionen om noll döda och svårt skadade i trafiken.

Det handlar också om att vara på plats och knyta viktiga kontakter?

– Absolut! Alla teamen som deltar i rallyt har ju sina koncernledningar på plats i Värmland under Svenska rallyt. Det kan naturligtvis folk från svenska FKG dra nytta av. Det vi gör är att skapa en plattform för att göra det möjligt att mötas på ett bra och konstruktivt sätt.

Rally Sweden Biz Week är ett samarbete mellan flera parter?

– Ja, Karlstads kommun och Karlstad CCC har som gemensam målsättning att tillsammans med Svenska rallyt utveckla veckan. Vi vill att det att det ska bli i första hand en nationell, men i förlängningen en internationell mötesplats för bilindustri och motorbranschen.

Vad händer mer på den fronten under rallyveckan?

– Det kommer att bli en del lokala grejer i Torsby och Hagfors, med olika sponsorer som arrangörer.

– Rallyt är betydelsefullt, inte bara för hotell- och turistnäringen, utan också för bilindustrin och motorbranschen i stort. Det är den delen vi vill hjälpa till att utveckla genom att för fjärde året i rad låta branschorganisationen FKG, Fordonskomponentgruppen, anordna en konferens här den 10 februari.

Vad är temat för konferensen?

– Road safety. Frågan som ställs är hur svensk fordonsindustri ska kunna skapa konkurrensfördelar tack var den unika svenska nollvisionen om noll döda och svårt skadade i trafiken.

Det handlar också om att vara på plats och knyta viktiga kontakter?

– Absolut! Alla teamen som deltar i rallyt har ju sina koncernledningar på plats i Värmland under Svenska rallyt. Det kan naturligtvis folk från svenska FKG dra nytta av. Det vi gör är att skapa en plattform för att göra det möjligt att mötas på ett bra och konstruktivt sätt.

Rally Sweden Biz Week är ett samarbete mellan flera parter?

– Ja, Karlstads kommun och Karlstad CCC har som gemensam målsättning att tillsammans med Svenska rallyt utveckla veckan. Vi vill att det att det ska bli i första hand en nationell, men i förlängningen en internationell mötesplats för bilindustri och motorbranschen.

Vad händer mer på den fronten under rallyveckan?

– Det kommer att bli en del lokala grejer i Torsby och Hagfors, med olika sponsorer som arrangörer.