2015-10-27 08:33

2015-10-27 08:33

Så ska puntkligheten på Värmlandsbanan öka

VÄRMLAND

Nu vidtas en rad åtgärder för att öka punktligheten på Värmlandsbanan.

Värmlandsbanan, som sträcker sig mellan Laxå och gränspassagen mot Norge vid Charlottenberg, är en av Sveriges mest trafikerade enkelspåriga järnvägar.

– Punktligheten på banan har under flera år varit låg. Det här drabbar många av de resenärer som arbetspendlar på sträckan, säger Håkan Wennerström, regiondirektör för Trafikverket.

Nu vidtas därför en rad åtgärder för att öka punktlighetenpå sträckan.

Det är första steget blir att tåg som planeras in med kort varsel, inte kommer att få köra under högtrafik. Det handlar om oplanerade godstransporter, det vill säga transporter som inte finns med i Trafikverkets tågplan och där tågbolaget inte på förväg ansökt om att trafikera sträckorna.

Andra åtgärder är att ordna fyra nya mötesstationer i Väse, Pråmkanalen, Välsviken och Brunsberg,  en utbyggnad av stationen i Karlstad och trädfällning längs järnvägen för att minska risken för att träd faller över kontaktledningarna.  På sikt ska det minska störningarna och öka punktligheten.

 

Värmlandsbanan, som sträcker sig mellan Laxå och gränspassagen mot Norge vid Charlottenberg, är en av Sveriges mest trafikerade enkelspåriga järnvägar.

– Punktligheten på banan har under flera år varit låg. Det här drabbar många av de resenärer som arbetspendlar på sträckan, säger Håkan Wennerström, regiondirektör för Trafikverket.

Nu vidtas därför en rad åtgärder för att öka punktlighetenpå sträckan.

Det är första steget blir att tåg som planeras in med kort varsel, inte kommer att få köra under högtrafik. Det handlar om oplanerade godstransporter, det vill säga transporter som inte finns med i Trafikverkets tågplan och där tågbolaget inte på förväg ansökt om att trafikera sträckorna.

Andra åtgärder är att ordna fyra nya mötesstationer i Väse, Pråmkanalen, Välsviken och Brunsberg,  en utbyggnad av stationen i Karlstad och trädfällning längs järnvägen för att minska risken för att träd faller över kontaktledningarna.  På sikt ska det minska störningarna och öka punktligheten.