2015-10-23 06:00

2015-10-23 08:38

Stödjer integrationen

REGION VÄRMLAND

Region Värmlands styrelse avsätter ytterligare 2 miljoner kronor för verksamheter som samverkar för integration.
Pengarna kan sökas av ideella organisationer.

Sedan tidigare har Region Värmlands styrelse avsatt 2 miljoner kronor till Värmlandsidrotten, 2 miljoner kronor till Region Värmlands fem folkhögskolor, samt satsat 250 000 kronor på kultur. Nu adderas alltså 2 miljoner för samverkande integration.

– Sammantaget gör vi alltså en satsning på drygt 6 miljoner kronor för att stödja föreningslivet, ideella organisationer och folkhögskolorna i deras integrationsarbete, säger Tomas Riste, regionstyrelsens ordförande.

Beslutet att skjuta till 2 miljoner kronor innebär att pengar nu kan sökas av ideella organisationer som samarbetar för att skapa ett bra mottagande för de flyktingar som kommer till Värmland.

– Vi är djupt imponerade av människors engagemang och vill på det här sättet ge stöd till de olika initiativ som tas för att hjälpa människor på flykt. Beslutet var enhälligt, säger Tomas Riste.

Sedan tidigare har Region Värmlands styrelse avsatt 2 miljoner kronor till Värmlandsidrotten, 2 miljoner kronor till Region Värmlands fem folkhögskolor, samt satsat 250 000 kronor på kultur. Nu adderas alltså 2 miljoner för samverkande integration.

– Sammantaget gör vi alltså en satsning på drygt 6 miljoner kronor för att stödja föreningslivet, ideella organisationer och folkhögskolorna i deras integrationsarbete, säger Tomas Riste, regionstyrelsens ordförande.

Beslutet att skjuta till 2 miljoner kronor innebär att pengar nu kan sökas av ideella organisationer som samarbetar för att skapa ett bra mottagande för de flyktingar som kommer till Värmland.

– Vi är djupt imponerade av människors engagemang och vill på det här sättet ge stöd till de olika initiativ som tas för att hjälpa människor på flykt. Beslutet var enhälligt, säger Tomas Riste.