2015-10-19 19:26

2015-10-19 19:26

Inga förbättringar i september

KARLSTAD: Fortsatt dystert för landstingsekonomin

Delårsrapporten för september visar inga förbättringar i ekonomin för landstinget.
– Den är inte bra nog, men vi tror att helårsprognosen med ett underskott på 137 miljoner kronor håller, säger Fredrik Larsson (M).
– Vi befarar ett ännu sämre resultat, säger Ulric Andersson (S).

I samband med måndagens landstingsstyrelse presenterades delårsrapporten för september. Och den var ingen munter läsning.

Den visar inte på några på några ekonomiska förbättringar för landstinget.

– Det är samma takt och överdrag i budgeten som tidigare, konstaterar oppositionsrådet Ulric Andersson.

– Ja, det är ingen skillnad jämfört med i augusti, säger landstingsstyrelsens ordförande Fredrik Larsson.

Olika åsikter

Däremot är de oeniga om vad detta innebär för helåret för landstingets ekonomi.

– Rapporten är inte bra nog, men vi tror att helårsprognosen med ett underskott på 137 miljoner kronor håller. Och vi hoppas att de åtgärder vi har vidtagit kommer att ge effekter före årsskiftet, fortsätter han.

Oppositionen tror inte att helårsprognosen håller.

– Vi befarar ett ännu sämre årsresultat och det är speciellt allvarigt eftersom landstinget i år har en engångsintäkt på 43 miljoner kronor som återbetalning från AFA försäkring.

”Allvarligt läge”

När det gäller revisionens hårda kritik om det ekonomiska läget (se separat artikel) säger Fredrik Larsson så här:

– Det är fakta och så situationen är. Vi är i ett allvarligt läge och arbetet med att ändra situationen tar tid, men vi måste agera nu.

– Som styrelseledamot måste man skämmas när man hör kritiken. Vi har under tre, fyra år varnat för åt vilket håll ekonomin var på väg. Men när man har väntat så länge med att vidta åtgärder blir det jobbigt, säger Ulric Andersson.

I samband med måndagens landstingsstyrelse presenterades delårsrapporten för september. Och den var ingen munter läsning.

Den visar inte på några på några ekonomiska förbättringar för landstinget.

– Det är samma takt och överdrag i budgeten som tidigare, konstaterar oppositionsrådet Ulric Andersson.

– Ja, det är ingen skillnad jämfört med i augusti, säger landstingsstyrelsens ordförande Fredrik Larsson.

Olika åsikter

Däremot är de oeniga om vad detta innebär för helåret för landstingets ekonomi.

– Rapporten är inte bra nog, men vi tror att helårsprognosen med ett underskott på 137 miljoner kronor håller. Och vi hoppas att de åtgärder vi har vidtagit kommer att ge effekter före årsskiftet, fortsätter han.

Oppositionen tror inte att helårsprognosen håller.

– Vi befarar ett ännu sämre årsresultat och det är speciellt allvarigt eftersom landstinget i år har en engångsintäkt på 43 miljoner kronor som återbetalning från AFA försäkring.

”Allvarligt läge”

När det gäller revisionens hårda kritik om det ekonomiska läget (se separat artikel) säger Fredrik Larsson så här:

– Det är fakta och så situationen är. Vi är i ett allvarligt läge och arbetet med att ändra situationen tar tid, men vi måste agera nu.

– Som styrelseledamot måste man skämmas när man hör kritiken. Vi har under tre, fyra år varnat för åt vilket håll ekonomin var på väg. Men när man har väntat så länge med att vidta åtgärder blir det jobbigt, säger Ulric Andersson.