2015-10-17 06:00

2015-10-17 06:00

Polisen får nytt kontaktcenter

RÄTTSVÄSENDE: Lättare göra en anmälning

Om ett år eller så kommer polisens nya kontaktcenter (PKC) att öppnas i Polishuset i Karlstad. Personalen på PKC ska inte bara ta emot anmälningar utan även kunna inleda utredningar, till exempel genom att hålla förhör.

Det har snart gått ett år sedan de gamla länsbaserade polismyndigheterna upphörde och ersattes av en enda nationell polismyndighet indelad i ett antal regioner. Värmland har tillsammans med Dalarna och Örebro län sorterats in i Region Bergslagen med högkvarter i Örebro.

Polishuset i Karlstad

Än så länge finns länskommunikationscentralen i Polishuset i Karlstad kvar. Verksamheten ska centraliseras till Örebro men det finns ännu inget beslut om lokal.

Däremot finns det ett beslut om att inrätta två nya PKC (Polisens kontaktcenter), i Karlstad respektive Falun. Beslutades fattades härom dagen av regionpolischef Dan Persson. PKC i Karlstad tar över länskommunikationscentralens nuvarande lokaler.

Enda utan PKC

I dag finns det sju PKC runt om i Sverige. Bergslagen är den enda regionen som inte har någon PKC så det blir en helt ny verksamhet. Det är till någon av dessa PKC vi kopplas om vi ringer 114 14, till exempel för att anmäla ett brott. Men med dagens organisation tas anmälan bara emot för att sedan skickas vidare till lämplig polisiär enhet.

Men de PKC som nu ska byggas upp blir helt annorlunda.

– Operatörerna på PKC ska ha sådana kunskaper att de ska kunna genomföra en del inledande utredningsåtgärder, berättar Roy Van Dalen som har uppdraget att organisera PKC i Karlstad. De ska inte bara kunna ta upp en anmälan utan även till exempel hålla förhör och dessutom återkoppla till anmälaren så att denne får veta vad som händer.

I PKC ska det också arbeta en gruppchef och en förundersökningsledare. Den senare ska kunna prioritera bland ärendena och bestämma vilka som ska gå vidare till andra enheter.

Bättre ingång

– Vi tror att det här kan bli en betydligt bättre ingång till polisens verksamhet, säger Roy Van Dalen.

När de nya PKC väl är etablerade kommer samtal till 114 14 att kopplas till det som är geografiskt närmast från den som ringer.

Nu väntar man på att rekrytera personal. De som blir övertaliga när länskommunikationscentralen blir säkert aktuella.

Det har snart gått ett år sedan de gamla länsbaserade polismyndigheterna upphörde och ersattes av en enda nationell polismyndighet indelad i ett antal regioner. Värmland har tillsammans med Dalarna och Örebro län sorterats in i Region Bergslagen med högkvarter i Örebro.

Polishuset i Karlstad

Än så länge finns länskommunikationscentralen i Polishuset i Karlstad kvar. Verksamheten ska centraliseras till Örebro men det finns ännu inget beslut om lokal.

Däremot finns det ett beslut om att inrätta två nya PKC (Polisens kontaktcenter), i Karlstad respektive Falun. Beslutades fattades härom dagen av regionpolischef Dan Persson. PKC i Karlstad tar över länskommunikationscentralens nuvarande lokaler.

Enda utan PKC

I dag finns det sju PKC runt om i Sverige. Bergslagen är den enda regionen som inte har någon PKC så det blir en helt ny verksamhet. Det är till någon av dessa PKC vi kopplas om vi ringer 114 14, till exempel för att anmäla ett brott. Men med dagens organisation tas anmälan bara emot för att sedan skickas vidare till lämplig polisiär enhet.

Men de PKC som nu ska byggas upp blir helt annorlunda.

– Operatörerna på PKC ska ha sådana kunskaper att de ska kunna genomföra en del inledande utredningsåtgärder, berättar Roy Van Dalen som har uppdraget att organisera PKC i Karlstad. De ska inte bara kunna ta upp en anmälan utan även till exempel hålla förhör och dessutom återkoppla till anmälaren så att denne får veta vad som händer.

I PKC ska det också arbeta en gruppchef och en förundersökningsledare. Den senare ska kunna prioritera bland ärendena och bestämma vilka som ska gå vidare till andra enheter.

Bättre ingång

– Vi tror att det här kan bli en betydligt bättre ingång till polisens verksamhet, säger Roy Van Dalen.

När de nya PKC väl är etablerade kommer samtal till 114 14 att kopplas till det som är geografiskt närmast från den som ringer.

Nu väntar man på att rekrytera personal. De som blir övertaliga när länskommunikationscentralen blir säkert aktuella.