2015-10-16 12:15

2015-10-16 15:21

Vill minska utskrivandet av beroendeframkallande medicin

VÄRMLAND: Värmlänningarna får mest utskrivet - projekt för att öka alternativa behandlingsformer

Drygt 50 recept per tusen patienter. Så mycket beroendeframkallande medicin skrivs ut i Värmland. Det är den högsta siffran bland landstingen i Sverige, men ett nytt projekt ska minska utskrivandet.
– Det finns andra sätt att hjälpa patienten, säger Richard Lindgren.

Han är ordförande i läkemedelskommittén och ingår i den projektgrupp som nu tar ett helhetsgrepp i Värmland för att minska förskrivningen av beroendeframkallande läkemedel.

Varför får värmlänningarna så mycket beroendeframkallande medicin utskrivna?

– Vi trodde först att det handlade om att vi bor på landsbygden, hög arbetslöshet och så vidare. Men det stämmer inte. Bland de län som skriver ut minst finns Västerbotten, Norrbotten och Jämtland. Vi tror att det handlar om en behandlingstradition, säger Richard Lindgren.

– Ja, i kombination med en okunskap och omedvetenhet kring vilka alternativ som finns, säger Jonas Niklasson, chefsläkare och ordförande för terapigrupp psykiatri.

För lång tid

Samtalsterapi, sömnterapi, tyngdtäcken och motion är exempel på alternativ behandling som kan hjälpa patienter med ångest, smärta eller sömnproblem. Det är nämligen de problem som patienter behandlas med beroendeframkallande läkemedel för.

– Många känner heller inte till att exempelvis Treo Comp kan ge abstinensbesvär efter redan en veckas behandling. Man kan drabbas av besvär som hjärtklappning i samband med nedtrappning av medicinen, säger Richard Lindgren.

– Läkemedlen är anpassade för korttidsbehandling. Som det har varit har läkare till exempel skrivit ut förpackningar med sömnläkemedel som innehåller fler tabletter än de fyra veckor de är rekommenderade för. Det blir en ond spiral, säger Richard Lindgren.

Christina Ledin, samordnande allmänläkare, fortsätter:

– Det handlar delvis om att läkarna måste våga vara läkare. Det är inte lätt att stå emot trycket från en patient som söker för smärtor eller ångest. Men patienterna mår ju inte bra av att medicineras på lång sikt med läkemedel som är avsedda för korttidsbehandling.

Positivt mottagande

Projektet riktar sig därför till både vårdgivare och patienter. Sedan ett halvår tillbaka besöks vårdcentraler och kliniker för att utbilda i alternativa behandlingsmetoder, det ordnas även öppna föreläsningar för patienter.

– Vi går också igenom förskrivningarna, enhet för enhet. Många blir förvånade när de inser hur mycket läkemedel de har skrivit ut. Men mottagandet har varit väldigt positivt. Man vill lära sig mer. säger Richard Lindgren.

Följer upp

Vårdgivarna får också återkoppling kvartalsvis för att kunna följa upp hur förskrivningarna förändras.

– Men det är inget som sker över en natt. Det handlar ju om att fasa ut och det är också viktigt att betona att det inte handlar om att sluta att skriva ut de här läkemedlen, säger Richard Lindgren.

– Nej, det handlar om rätt läkemedel, i rätt dos, vid rätt tillfälle och till rätt patient, säger Christina Ledin.

Vad har ni för mål med projektet?

– Att förskrivningarna ska minska. Kanske kan vi se en brytning nästa år, det är inga snabba puckar det här. På sikt är också målet att hälsan och livskvaliteten för patienterna ska förbättras. säger Richard Lindgren.

Han är ordförande i läkemedelskommittén och ingår i den projektgrupp som nu tar ett helhetsgrepp i Värmland för att minska förskrivningen av beroendeframkallande läkemedel.

Varför får värmlänningarna så mycket beroendeframkallande medicin utskrivna?

– Vi trodde först att det handlade om att vi bor på landsbygden, hög arbetslöshet och så vidare. Men det stämmer inte. Bland de län som skriver ut minst finns Västerbotten, Norrbotten och Jämtland. Vi tror att det handlar om en behandlingstradition, säger Richard Lindgren.

– Ja, i kombination med en okunskap och omedvetenhet kring vilka alternativ som finns, säger Jonas Niklasson, chefsläkare och ordförande för terapigrupp psykiatri.

För lång tid

Samtalsterapi, sömnterapi, tyngdtäcken och motion är exempel på alternativ behandling som kan hjälpa patienter med ångest, smärta eller sömnproblem. Det är nämligen de problem som patienter behandlas med beroendeframkallande läkemedel för.

– Många känner heller inte till att exempelvis Treo Comp kan ge abstinensbesvär efter redan en veckas behandling. Man kan drabbas av besvär som hjärtklappning i samband med nedtrappning av medicinen, säger Richard Lindgren.

– Läkemedlen är anpassade för korttidsbehandling. Som det har varit har läkare till exempel skrivit ut förpackningar med sömnläkemedel som innehåller fler tabletter än de fyra veckor de är rekommenderade för. Det blir en ond spiral, säger Richard Lindgren.

Christina Ledin, samordnande allmänläkare, fortsätter:

– Det handlar delvis om att läkarna måste våga vara läkare. Det är inte lätt att stå emot trycket från en patient som söker för smärtor eller ångest. Men patienterna mår ju inte bra av att medicineras på lång sikt med läkemedel som är avsedda för korttidsbehandling.

Positivt mottagande

Projektet riktar sig därför till både vårdgivare och patienter. Sedan ett halvår tillbaka besöks vårdcentraler och kliniker för att utbilda i alternativa behandlingsmetoder, det ordnas även öppna föreläsningar för patienter.

– Vi går också igenom förskrivningarna, enhet för enhet. Många blir förvånade när de inser hur mycket läkemedel de har skrivit ut. Men mottagandet har varit väldigt positivt. Man vill lära sig mer. säger Richard Lindgren.

Följer upp

Vårdgivarna får också återkoppling kvartalsvis för att kunna följa upp hur förskrivningarna förändras.

– Men det är inget som sker över en natt. Det handlar ju om att fasa ut och det är också viktigt att betona att det inte handlar om att sluta att skriva ut de här läkemedlen, säger Richard Lindgren.

– Nej, det handlar om rätt läkemedel, i rätt dos, vid rätt tillfälle och till rätt patient, säger Christina Ledin.

Vad har ni för mål med projektet?

– Att förskrivningarna ska minska. Kanske kan vi se en brytning nästa år, det är inga snabba puckar det här. På sikt är också målet att hälsan och livskvaliteten för patienterna ska förbättras. säger Richard Lindgren.

Se upp med dessa

Exempel på beroendeframkallande läkemedel:

Stesolid

Sobril

Citodon

Treo Comp

Tramadol

Morfin

Lyrica

Xanor

Tramadol

Oxycontin

Mogadon

Källa: Landstinget i Värmland