2015-10-16 06:00

2015-10-16 06:00

Inga toaletter på nya länsbussarna

VÄRMLAND: Ska ersättas med bajamajor

Värmlandstrafiks 159 nya linjebussar har gratis internet, en helt ny gul färg och stoltyg ”av högsta kvalitet”. Men i bussköpet för 450 miljoner kronor fick Värmlandstrafik välja bort en funktion: toaletterna.
– Helt vansinnigt, säger Göran Dahlén från Handikapporganisationerna i Värmland.

Bra tillgänglighet har varit ett av ledorden när Värmlandstrafik valt ut sina nya linjebussar som ska trafikeras runt om i Värmland. Färgen har också varit en viktig del, den gula färgen har förändrats.

– Nu blir den varmare och mustigare, kommenterade Värmlandstrafiks vd Lars Bull i ett nyhetsbrev tidigare i höstas.

Men en funktion som funnits i de nuvarande bussarna saknas alltså i de nya.

Varför finns det inga toaletter i era nya bussar?

– Det går helt enkelt inte rent tekniskt att bygga in toaletter i den här typen av bussar, säger Lars Bull.

Kortfattat kan man förklara det med att de nya bussarna är lågställda, vilket försvårar inbyggandet av toaletter.

– Det är klart att allting går, men det är också så att 80 procent av de linjebussar som trafikeras på samma vis, är byggda så här i dag. Så ser det också ut i stora delar av Sverige.

Hur tänker ni lösa toalettsituationen för resenärerna?

– Vi har tänkt mycket och ingående på det här. Vi kommer att placera ut portabla toaletter på tre bytespunkter längs linjenätet, vilket kompletteras av toaletter på olika stationer, vilka redan finns i dag. Det kommer att finnas tillgång till toaletter inom en sträcka motsvarande 30, 40 minuter.

– Ingen behöver vara bekymrad.

Men flera är bekymrade. Inte minst Göran Dahlén, som sitter som representant för Handikapporganisationerna i Värmland i en samrådsgrupp med Region Värmland.

– Jag tycker det låter helt vansinnigt. Värmland är ett väldigt stort län med stora avstånd. Man behöver inte vara gammal eller sjuk för att vara i behov av att ha tillgång till toaletter. Men givetvis är det ännu värre för handikappade och äldre.

Göran Dahlén kan heller inte förstå att politikerna godkänt en upphandling av bussar där toaletter saknas:

– Jag har aldrig hört om att man försämrat kollektivtrafiken, det brukar ju heta att den ska utvecklas.

Stängda toaletter

Han får medhåll av Peter Brunius, bosatt i Hagfors och ofta resenär på Värmlandstrafiks linjebussar:

– Lars Bull hänvisar till bajamajor och toaletter i vänthallar. Har han åkt med bussarna på helger? Då stänger toaletterna redan på eftermiddagen. Var ska resenärerna ta vägen då?

De ”portabla toaletterna” ska enligt Lars Bull ställas ut vid hållplatsen i Knöstad, E18, i Graninge, Molkom, och i Stöllet, nära Värmlandsporten.

Hur ska resenärerna hinna med ett toalettbesök när bussen stannar?

– Det är inlagt i tidtabellen och chaufförerna är givetvis förvarnade om situationen. Det går också alltid att prata med chauffören, säger Lars Bull.

Det resonemanget köper inte Hagforsbon Peter Brunius:

– Så det finns inlagt i tidtabellen om tre damer behöver på toaletten i Molkom? Och hur tänker Bull om alla som lider av mag- eller tarmbesvär, inkontinens, som äter vätskedrivande medicin eller helt enkelt inte kommit in på en stängd toalett i en vänthall innan man gått på bussen?

Han och Göran Dahlén är överens om att avsaknaden av toaletter är en klar försämring av kollektivtrafiken.

– Och det i en tid där man säger sig vilja satsa på kollektivtrafiken, inte minst av miljömässiga skäl, säger Peter Brunius.

Samtliga nya linjebussar ska vara tagna i trafik i mitten av december. Men redan den här veckan har flera bussar börjat användas, främst i Karlstadsområdet.

Har ni fått några reaktioner på att det saknas toaletter?

– Nej, inte än. Men jag väntade mig en del reaktioner, även om jag inte tror att det blir en stor fråga, säger Lars Bull.

Bra tillgänglighet har varit ett av ledorden när Värmlandstrafik valt ut sina nya linjebussar som ska trafikeras runt om i Värmland. Färgen har också varit en viktig del, den gula färgen har förändrats.

– Nu blir den varmare och mustigare, kommenterade Värmlandstrafiks vd Lars Bull i ett nyhetsbrev tidigare i höstas.

Men en funktion som funnits i de nuvarande bussarna saknas alltså i de nya.

Varför finns det inga toaletter i era nya bussar?

– Det går helt enkelt inte rent tekniskt att bygga in toaletter i den här typen av bussar, säger Lars Bull.

Kortfattat kan man förklara det med att de nya bussarna är lågställda, vilket försvårar inbyggandet av toaletter.

– Det är klart att allting går, men det är också så att 80 procent av de linjebussar som trafikeras på samma vis, är byggda så här i dag. Så ser det också ut i stora delar av Sverige.

Hur tänker ni lösa toalettsituationen för resenärerna?

– Vi har tänkt mycket och ingående på det här. Vi kommer att placera ut portabla toaletter på tre bytespunkter längs linjenätet, vilket kompletteras av toaletter på olika stationer, vilka redan finns i dag. Det kommer att finnas tillgång till toaletter inom en sträcka motsvarande 30, 40 minuter.

– Ingen behöver vara bekymrad.

Men flera är bekymrade. Inte minst Göran Dahlén, som sitter som representant för Handikapporganisationerna i Värmland i en samrådsgrupp med Region Värmland.

– Jag tycker det låter helt vansinnigt. Värmland är ett väldigt stort län med stora avstånd. Man behöver inte vara gammal eller sjuk för att vara i behov av att ha tillgång till toaletter. Men givetvis är det ännu värre för handikappade och äldre.

Göran Dahlén kan heller inte förstå att politikerna godkänt en upphandling av bussar där toaletter saknas:

– Jag har aldrig hört om att man försämrat kollektivtrafiken, det brukar ju heta att den ska utvecklas.

Stängda toaletter

Han får medhåll av Peter Brunius, bosatt i Hagfors och ofta resenär på Värmlandstrafiks linjebussar:

– Lars Bull hänvisar till bajamajor och toaletter i vänthallar. Har han åkt med bussarna på helger? Då stänger toaletterna redan på eftermiddagen. Var ska resenärerna ta vägen då?

De ”portabla toaletterna” ska enligt Lars Bull ställas ut vid hållplatsen i Knöstad, E18, i Graninge, Molkom, och i Stöllet, nära Värmlandsporten.

Hur ska resenärerna hinna med ett toalettbesök när bussen stannar?

– Det är inlagt i tidtabellen och chaufförerna är givetvis förvarnade om situationen. Det går också alltid att prata med chauffören, säger Lars Bull.

Det resonemanget köper inte Hagforsbon Peter Brunius:

– Så det finns inlagt i tidtabellen om tre damer behöver på toaletten i Molkom? Och hur tänker Bull om alla som lider av mag- eller tarmbesvär, inkontinens, som äter vätskedrivande medicin eller helt enkelt inte kommit in på en stängd toalett i en vänthall innan man gått på bussen?

Han och Göran Dahlén är överens om att avsaknaden av toaletter är en klar försämring av kollektivtrafiken.

– Och det i en tid där man säger sig vilja satsa på kollektivtrafiken, inte minst av miljömässiga skäl, säger Peter Brunius.

Samtliga nya linjebussar ska vara tagna i trafik i mitten av december. Men redan den här veckan har flera bussar börjat användas, främst i Karlstadsområdet.

Har ni fått några reaktioner på att det saknas toaletter?

– Nej, inte än. Men jag väntade mig en del reaktioner, även om jag inte tror att det blir en stor fråga, säger Lars Bull.