2015-10-13 20:25

2015-10-13 20:25

Oppositionen vill revidera budgeten

VÄRMLAND: Inga besked om var tjänster dras in

380 miljoner kronor.
Med så mycket ska landstinget ha minskat sina kostnader före nästa års slut.
Socialdemokraterna och Vänsterpartiet tycker inte att det vänds på alla stenar.

32 punkter fanns på landstingsstyrelsens tisdagsmöte. Över alla låg en blöt ekonomisk filt.

Delårsrapporten är ingen munter läsning för politikerna.

Det konstateras visserligen att det finns förbättringar. Till exempel har telefontillgängligheten till vårdcentralerna ökat under perioden januari till augusti samtidigt som tillgängligheten till akuten blivit bättre.

Men.

Som NWT berättat tidigare väntas årets minusresultat bli 137 miljoner kronor. Och till årsskiftet 2016/2017 ska kostnaderna ha minskat med 380 miljoner kronor, något som landstingsstyrelsen tog beslut om på tisdagen.

300 heltidstjänster ska bort. Man ska också få ner läkemedelskostnaderna och minska kostnaderna för hyrpersonal tillsammans med flera andra åtgärder.

Vill se mer

Men Socialdemokraterna och Vänsterpartiet tycker inte att det vänds på alla stenar. Man yrkade att budgeten för 2016 revideras och att det bland annat görs ”en särskild översyn och omprövning av de administrativa resursernas kostnader”.

– 2016 års budget är byggd på att 2015 håller. Det innebär att vi är väldigt, väldigt snett ute med den budgeten. Då bör man nu omedelbart revidera den och se vilka tidigare beslut vi kan skjuta på framtiden eller omprova, säger landstingsrådet Ulric Andersson (S).

– Vi förutsätter att det inte finns några delar som är heliga kor och inte kan diskuteras, men tydligen är det så.

Bland annat pekar Ulric Andersson på de så kallade närvårdsplatserna som är planerade i Kristinehamn och Säffle.

Socialdemokraterna och Vänsterpartiet fick dock inte något gehör för sina yrkanden.

När det gäller närvårdsplatserna säger landstingsstyrelsens ordförande, Fredrik Larsson (M):

– I vår värld är det en del av lösningen för att göra vården billigare och bättre.

– Vi har patienter som behöver vård men som inte behöver vara på det stora sjukhuset och få tillgång till all den specialistkompetens och teknik som finns där. Då förstår inte jag varför vi inte ska försöka hitta en billigare form. Det är på så sätt vi hushåller med pengarna, säger Fredrik Larsson.

Inga besked

Några mer detaljer kring var och hur de 300 tjänsterna ska sparas in gavs inte på tisdagen. I mitten av november kan ett besked komma.

– Nu gäller det att vi jobbar tillsammans med verksamheten och de fackliga företrädarna med risk- och konsekvensanalyser så att vi gör det här på ett så klokt sätt som möjligt, säger Gunilla Andersson, landstingsdirektör.

– Det jobb som görs av tjänstemannaledningen och som har fullt stöd från styrelsen är på stort allvar och det händer väldigt mycket. Att vi inte kan få allt presenterat i dag är fullt logiskt, det är stora saker vi pratar om och inom många olika delar, säger Fredrik Larsson.

32 punkter fanns på landstingsstyrelsens tisdagsmöte. Över alla låg en blöt ekonomisk filt.

Delårsrapporten är ingen munter läsning för politikerna.

Det konstateras visserligen att det finns förbättringar. Till exempel har telefontillgängligheten till vårdcentralerna ökat under perioden januari till augusti samtidigt som tillgängligheten till akuten blivit bättre.

Men.

Som NWT berättat tidigare väntas årets minusresultat bli 137 miljoner kronor. Och till årsskiftet 2016/2017 ska kostnaderna ha minskat med 380 miljoner kronor, något som landstingsstyrelsen tog beslut om på tisdagen.

300 heltidstjänster ska bort. Man ska också få ner läkemedelskostnaderna och minska kostnaderna för hyrpersonal tillsammans med flera andra åtgärder.

Vill se mer

Men Socialdemokraterna och Vänsterpartiet tycker inte att det vänds på alla stenar. Man yrkade att budgeten för 2016 revideras och att det bland annat görs ”en särskild översyn och omprövning av de administrativa resursernas kostnader”.

– 2016 års budget är byggd på att 2015 håller. Det innebär att vi är väldigt, väldigt snett ute med den budgeten. Då bör man nu omedelbart revidera den och se vilka tidigare beslut vi kan skjuta på framtiden eller omprova, säger landstingsrådet Ulric Andersson (S).

– Vi förutsätter att det inte finns några delar som är heliga kor och inte kan diskuteras, men tydligen är det så.

Bland annat pekar Ulric Andersson på de så kallade närvårdsplatserna som är planerade i Kristinehamn och Säffle.

Socialdemokraterna och Vänsterpartiet fick dock inte något gehör för sina yrkanden.

När det gäller närvårdsplatserna säger landstingsstyrelsens ordförande, Fredrik Larsson (M):

– I vår värld är det en del av lösningen för att göra vården billigare och bättre.

– Vi har patienter som behöver vård men som inte behöver vara på det stora sjukhuset och få tillgång till all den specialistkompetens och teknik som finns där. Då förstår inte jag varför vi inte ska försöka hitta en billigare form. Det är på så sätt vi hushåller med pengarna, säger Fredrik Larsson.

Inga besked

Några mer detaljer kring var och hur de 300 tjänsterna ska sparas in gavs inte på tisdagen. I mitten av november kan ett besked komma.

– Nu gäller det att vi jobbar tillsammans med verksamheten och de fackliga företrädarna med risk- och konsekvensanalyser så att vi gör det här på ett så klokt sätt som möjligt, säger Gunilla Andersson, landstingsdirektör.

– Det jobb som görs av tjänstemannaledningen och som har fullt stöd från styrelsen är på stort allvar och det händer väldigt mycket. Att vi inte kan få allt presenterat i dag är fullt logiskt, det är stora saker vi pratar om och inom många olika delar, säger Fredrik Larsson.