2015-10-10 06:00

2015-10-10 06:00

"Jag hoppas att många ställer frågor"

5 FRÅGOR TILL: Karin Haster, divisionschef för psykiatrin i landstinget i Värmland

I dag inleds Psykiatriveckan med dialog i Mitticity i Karlstad. Därefter följer föreläsningar på flera håll i Värmland under veckan.

Vågar folk komma fram mitt i gallerian och prata om psykisk ohälsa?

– Jag tror faktiskt det. Jag måste vara positiv och tro att den stigmatiserade bilden av psykisk ohälsa håller på att försvinna. Jag hoppas vi får många frågor av människor som är berörda av det på olika sätt.

Vilka frågor får man svar på?

– Framför allt hoppas jag på en dialog. Inga frågor är fel eller förbjudna och vi är där och vägleder rätt. Vi svarar inte på frågor i individuella ärenden, men vi kan guida till rätt person och ge information.

Hur bemöter ni det missnöje som finns med exempelvis långa köer?

– Vi kan bara vända det genom handling. Vi kan sannolikt inte möta alla människors behov, men ett gott bemötande ska vi klara av. Det är väntetider för en insats inom till exempel BUP men jag tycker vi är på väg åt rätt håll. Det är viktigt att se psykisk ohälsa ur ett samhällsperspektiv, så vi blir fler aktörer som hjälps åt.

Vilken är er största utmaning?

– För att kunna möta vårdbehovet behöver vi kunna rekrytera rätt personal. Det är brist på psykologer, psykiatriker och sjuksköterskor. Men vi ska inte glömma att det också produceras massor av god vård.

Vågar folk komma fram mitt i gallerian och prata om psykisk ohälsa?

– Jag tror faktiskt det. Jag måste vara positiv och tro att den stigmatiserade bilden av psykisk ohälsa håller på att försvinna. Jag hoppas vi får många frågor av människor som är berörda av det på olika sätt.

Vilka frågor får man svar på?

– Framför allt hoppas jag på en dialog. Inga frågor är fel eller förbjudna och vi är där och vägleder rätt. Vi svarar inte på frågor i individuella ärenden, men vi kan guida till rätt person och ge information.

Hur bemöter ni det missnöje som finns med exempelvis långa köer?

– Vi kan bara vända det genom handling. Vi kan sannolikt inte möta alla människors behov, men ett gott bemötande ska vi klara av. Det är väntetider för en insats inom till exempel BUP men jag tycker vi är på väg åt rätt håll. Det är viktigt att se psykisk ohälsa ur ett samhällsperspektiv, så vi blir fler aktörer som hjälps åt.

Vilken är er största utmaning?

– För att kunna möta vårdbehovet behöver vi kunna rekrytera rätt personal. Det är brist på psykologer, psykiatriker och sjuksköterskor. Men vi ska inte glömma att det också produceras massor av god vård.