2015-10-09 17:03

2015-10-09 17:29

Skattehöjning oundviklig

VÄRMLAND: Flyktingkrisen pressar kommunerna

En skattechock till följd av flyktingkrisen, det varnar kommunsektorn för. Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, säger att en skattehöjning är oundviklig.
Värmländska politiker tycker det är svårt att sia om framtiden, men få ser en kommunal skattehöjning som en lösning i närtid. Däremot vill alla ha mer pengar från staten.

Enligt SKL kommer kommunerna i snitt att behöva höja skatten med två kronor fram till 2019.

– Då har vi ändå sänkt kravet på god ekonomisk hushållning från ett överskott motsvarande 2 procent av skatteintäkter och statsbidrag, till 1 procent. Vi tror inte att kommunerna har en chans att leva upp till 2-procentsregeln, säger Bettina Kashefi, chefsekonom på SKL.

– De här två kronorna är inget vi har gissat, det bygger på noggranna beräkningar utifrån kommunernas kostnader respektive intäkter. I uträkningen har vi också förutsatt att staten räknar upp skatter och bidrag med 2 procent per år fram till 2019, fortsätter Kashefi.

Du menar att en kommunal skattehöjning är oundviklig?

– Ja. Och de här beräkningarna är ändå redan i underkant med tanke på den ökande flyktingströmmen.

”Få in dem i systemet”

NWT når Daniel Schützer (S), kommunalråd i Årjäng, dagen efter att det stormat kring honom i media efter att han på sin privata facebooksida skrivit att partikollegan, tillika Sveriges justitie- och migrationsminister, Morgan Johansson, är ”dum i huvudet”. Detta efter att Johansson i tv uppmanade kommunerna att bygga ut sina skolor för att rymma alla nyanlända flyktingbarn.

– Relationen mellan kommunerna och Migrationsverket har länge varit frostig, det är frustrerande att kommunerna inte heller får någon förståelse från ministern. Det är inte lokaler det handlar om, säger Schützer.

Han menar att problemet är att kunna erbjuda en fungerande integration och kommunal verksamhet som barnomsorg och skola – och det kostar pengar.

– Det är dock inte så enkelt som att ”kommer det fler flyktingar så kostar det för mycket pengar”. Värmland i stort avfolkas, och när människor lämnar kommunerna och vi behåller sjukhus, skolor och förskolor så blir kostnaden per plats högre, de som blir kvar får betala mer. Lyckas vi få in de nyanlända i systemet, får dem i arbete och får dem att vilja stanna så blir vi plötsligt fler om betalningsbördan och slipper skattehöjningar eller att lägga ner verksamheter.

Höjd statlig skatt

Enligt Schützer har Årjängs kommun behov av att spara 1,1 miljoner 2017, och 2,1 år 2018 – men någon skattehöjning tror han inte på.

– Inte som det ser ut i dag.

Han håller alltså inte med Bettina Kashefi när hon säger att kommunerna kommer att behöva höja skatten med i snitt två kronor per hundralapp fram till 2019.

– Det är mer rättvist att höja skatten på statlig nivå, det är min definitiva åsikt, säger Schützer.

Till TT säger justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) att han tror att staten behöver vara beredda på att skjuta till mer pengar till kommunsektorn under de kommande åren.

Enligt SKL kommer kommunerna i snitt att behöva höja skatten med två kronor fram till 2019.

– Då har vi ändå sänkt kravet på god ekonomisk hushållning från ett överskott motsvarande 2 procent av skatteintäkter och statsbidrag, till 1 procent. Vi tror inte att kommunerna har en chans att leva upp till 2-procentsregeln, säger Bettina Kashefi, chefsekonom på SKL.

– De här två kronorna är inget vi har gissat, det bygger på noggranna beräkningar utifrån kommunernas kostnader respektive intäkter. I uträkningen har vi också förutsatt att staten räknar upp skatter och bidrag med 2 procent per år fram till 2019, fortsätter Kashefi.

Du menar att en kommunal skattehöjning är oundviklig?

– Ja. Och de här beräkningarna är ändå redan i underkant med tanke på den ökande flyktingströmmen.

”Få in dem i systemet”

NWT når Daniel Schützer (S), kommunalråd i Årjäng, dagen efter att det stormat kring honom i media efter att han på sin privata facebooksida skrivit att partikollegan, tillika Sveriges justitie- och migrationsminister, Morgan Johansson, är ”dum i huvudet”. Detta efter att Johansson i tv uppmanade kommunerna att bygga ut sina skolor för att rymma alla nyanlända flyktingbarn.

– Relationen mellan kommunerna och Migrationsverket har länge varit frostig, det är frustrerande att kommunerna inte heller får någon förståelse från ministern. Det är inte lokaler det handlar om, säger Schützer.

Han menar att problemet är att kunna erbjuda en fungerande integration och kommunal verksamhet som barnomsorg och skola – och det kostar pengar.

– Det är dock inte så enkelt som att ”kommer det fler flyktingar så kostar det för mycket pengar”. Värmland i stort avfolkas, och när människor lämnar kommunerna och vi behåller sjukhus, skolor och förskolor så blir kostnaden per plats högre, de som blir kvar får betala mer. Lyckas vi få in de nyanlända i systemet, får dem i arbete och får dem att vilja stanna så blir vi plötsligt fler om betalningsbördan och slipper skattehöjningar eller att lägga ner verksamheter.

Höjd statlig skatt

Enligt Schützer har Årjängs kommun behov av att spara 1,1 miljoner 2017, och 2,1 år 2018 – men någon skattehöjning tror han inte på.

– Inte som det ser ut i dag.

Han håller alltså inte med Bettina Kashefi när hon säger att kommunerna kommer att behöva höja skatten med i snitt två kronor per hundralapp fram till 2019.

– Det är mer rättvist att höja skatten på statlig nivå, det är min definitiva åsikt, säger Schützer.

Till TT säger justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) att han tror att staten behöver vara beredda på att skjuta till mer pengar till kommunsektorn under de kommande åren.