2015-10-07 06:00

2015-10-07 06:00

Veterinär prickas

VÄRMLAND

En veterinär som tömde en varböld på en get, i ett stall med livsmedelsproducerande djur har av Ansvarsnämnden för djurens hälso- och sjukvård tilldelats en disciplinpåföljd i form av en erinran. Innehållet i bölden rann ut på golvet i stallet och veterinären använde varken skyddshandskar eller skyddskläder. Ett klart olämpligt sätt att behandla djur med en misstänkt smittsam bakteriesjukdom, enligt ansvarsnämnden, då veterinären inte vidtog några åtgärder för att förhindra smittspridning.

Enligt anmälaren lämnade veterinären gården utan att tvätta händerna efter böldtömningen. Senare upptäcktes att fler djur fått bölder och efter provtagning konstaterades att den första geten hade sjukdomen CLA. Två månader efter att varbölden tömts hade man fått avliva 13 av gårdens getter och inte kunnat skaffa nya då det handlar om en smitta från en bakterie som överlever i 18 månader.

En veterinär som tömde en varböld på en get, i ett stall med livsmedelsproducerande djur har av Ansvarsnämnden för djurens hälso- och sjukvård tilldelats en disciplinpåföljd i form av en erinran. Innehållet i bölden rann ut på golvet i stallet och veterinären använde varken skyddshandskar eller skyddskläder. Ett klart olämpligt sätt att behandla djur med en misstänkt smittsam bakteriesjukdom, enligt ansvarsnämnden, då veterinären inte vidtog några åtgärder för att förhindra smittspridning.

Enligt anmälaren lämnade veterinären gården utan att tvätta händerna efter böldtömningen. Senare upptäcktes att fler djur fått bölder och efter provtagning konstaterades att den första geten hade sjukdomen CLA. Två månader efter att varbölden tömts hade man fått avliva 13 av gårdens getter och inte kunnat skaffa nya då det handlar om en smitta från en bakterie som överlever i 18 månader.