2015-10-07 06:00

2015-10-07 06:00

Invandring ett måste

ROVDJUR: Vargen överlever – på ett villkor

Naturvårdsverket höjer ribban marginellt för hur många vargar som behövs för att arten ska överleva i Sverige – 300 mot tidigare 270. Men det förutsätter en stadig invandring av finska och ryska vargar, en invandring som inte finns i dag. Utan invandring kan det behövas 1 700 vargar i Sverige och Norge.

Vargstammen i Skandinavien bedöms i dag bestå av 480 djur. För Sveriges del uppskattas stammen bestå av 415 djur. Nästan hälften, eller 180 vargar, lever i Värmlands län.

EU anser att vargen är utrotningshotad och har därför bestämt att Sverige och andra länder måste se till att det finns tillräckligt många vargar för att motsvara ”gynnsam bevarandestatus”. Frågan är bara vad det begreppet står för.

Politiskt beslut

För ett par år sedan togs det ett politiskt beslut – i Sveriges riksdag – om att ”gynnsam bevarandestatus” är det samma som 170-270 vargar, alltså betydligt färre än vad det finns i verkligheten.

Nu har Naturvårdsverket på den nya regeringens uppdrag kommit med ett nytt förslag. Det grundar sig på litteraturgenomgångar från två olika forskargrupper, en amerikansk och en svensk. De två grupperna har, med något enda undantag, enats om siffran 300, alltså marginellt högre än den tidigare maximisiffran och fortfarande lägre än verkligheten.

Men dessa 300 måste kombineras med en stadig invandring av vargar från Finland och Ryssland om man ska komma till rätta med den inavel som på sikt hotar stammens existens. En varg per generation, vart femte år, talas det om. Senast det hände i verkligheten var för sju år sedan.

1 700 vargar

Utan en sådan invandring skulle det behövas så många som 1 700 (!) vargar i Skandinavien för att stammen ska överleva. En sådan ökning skulle kanske inte vara orealistisk med tanke på att stammen utan legal jakt ökar med åtminstone 13 procent per år. Ekosystemet bedöms kunna bära en stam på 1 200 djur – i Sverige.

Nu är siffran för ”gynnsam bevarandestatus” bara en del av den nya regeringens uppdrag till Naturvårdsverket. En andra del ska redovisas i slutet av november och gäller hur en vargstam på 300 invider – eller vad riksdagen så småningom kommer att besluta – påverkar alla dem som bor och arbetar på landsbygden.

Hur går så många vargar ihop med uppfödning av nötkreatur, hästar, får, getter, renar och andra djur.

Jägare vill ha 150

Torsten Lövbom, ordförande i Svenska Jägareförbundets rovdjursråd, tar i en kommentar fasta på att forskarna är överens om att vargstammen är tillräckligt stor för att kunna överleva, Utredningen har på det sättet inte tillfört något nytt. Lövbom vill ha ett beslut om högst 150 vargar i Sverige, 200 i hela Skandinavien.

Peter Westman, naturvårdschef på Världsnaturfonden, lägger fokus på den otillräckliga invandringen österifrån i sin kommentar. Han tycker att vargarna behöver vara 600 men utspridda över ett större område.

Rovdjursföreningens ordförande Kenth Nauclér pekar på att man borde göra något åt den omfattande tjuvjakten.

Vargstammen i Skandinavien bedöms i dag bestå av 480 djur. För Sveriges del uppskattas stammen bestå av 415 djur. Nästan hälften, eller 180 vargar, lever i Värmlands län.

EU anser att vargen är utrotningshotad och har därför bestämt att Sverige och andra länder måste se till att det finns tillräckligt många vargar för att motsvara ”gynnsam bevarandestatus”. Frågan är bara vad det begreppet står för.

Politiskt beslut

För ett par år sedan togs det ett politiskt beslut – i Sveriges riksdag – om att ”gynnsam bevarandestatus” är det samma som 170-270 vargar, alltså betydligt färre än vad det finns i verkligheten.

Nu har Naturvårdsverket på den nya regeringens uppdrag kommit med ett nytt förslag. Det grundar sig på litteraturgenomgångar från två olika forskargrupper, en amerikansk och en svensk. De två grupperna har, med något enda undantag, enats om siffran 300, alltså marginellt högre än den tidigare maximisiffran och fortfarande lägre än verkligheten.

Men dessa 300 måste kombineras med en stadig invandring av vargar från Finland och Ryssland om man ska komma till rätta med den inavel som på sikt hotar stammens existens. En varg per generation, vart femte år, talas det om. Senast det hände i verkligheten var för sju år sedan.

1 700 vargar

Utan en sådan invandring skulle det behövas så många som 1 700 (!) vargar i Skandinavien för att stammen ska överleva. En sådan ökning skulle kanske inte vara orealistisk med tanke på att stammen utan legal jakt ökar med åtminstone 13 procent per år. Ekosystemet bedöms kunna bära en stam på 1 200 djur – i Sverige.

Nu är siffran för ”gynnsam bevarandestatus” bara en del av den nya regeringens uppdrag till Naturvårdsverket. En andra del ska redovisas i slutet av november och gäller hur en vargstam på 300 invider – eller vad riksdagen så småningom kommer att besluta – påverkar alla dem som bor och arbetar på landsbygden.

Hur går så många vargar ihop med uppfödning av nötkreatur, hästar, får, getter, renar och andra djur.

Jägare vill ha 150

Torsten Lövbom, ordförande i Svenska Jägareförbundets rovdjursråd, tar i en kommentar fasta på att forskarna är överens om att vargstammen är tillräckligt stor för att kunna överleva, Utredningen har på det sättet inte tillfört något nytt. Lövbom vill ha ett beslut om högst 150 vargar i Sverige, 200 i hela Skandinavien.

Peter Westman, naturvårdschef på Världsnaturfonden, lägger fokus på den otillräckliga invandringen österifrån i sin kommentar. Han tycker att vargarna behöver vara 600 men utspridda över ett större område.

Rovdjursföreningens ordförande Kenth Nauclér pekar på att man borde göra något åt den omfattande tjuvjakten.