2015-10-07 09:38

2015-10-07 09:40

300 heltidstjänster ska bort

VÄRMLAND: Landstingets sparförslag

300 heltidsjobb ska bort i landstinget. Det betyder att upp mot 400 personer kan förlora sina jobb.

Just nu pågår en presskonferens där landstingsledningen informerar om hur man ska sänka sina kostnader.

Det står nu klart att 300 heltidstjänster ska bort. Det beräknas ge en besparing på mellan 100 och 125 miljoner kronor.

– På sikt skulle det lösa en tredjedel av problemet vi står inför, kommenterar landstingsrådet Ulric Andersson (S).

Nu tillsätter landstinget en omställningsorganisation. Deras uppgift blir att undersöka var neddragningar kan göras. Och då helst utan att vården av värmlänningarna drabbas alltför mycket.

Eftersom många landstingsanställda jobbar deltid kan de kommande varslen beröra upp mot 400 personer.

En del tror man kan lösas med naturliga avgångar och tjänster som inte återbesätts. Det kan bli aktuellt med avgångsvederlag för viss personal. Men man kommer inte att kunna undvika omfattande varsel om uppsägningar.

Landstinget i Värmland har i dag 7 300 anställda.

Just nu pågår en presskonferens där landstingsledningen informerar om hur man ska sänka sina kostnader.

Det står nu klart att 300 heltidstjänster ska bort. Det beräknas ge en besparing på mellan 100 och 125 miljoner kronor.

– På sikt skulle det lösa en tredjedel av problemet vi står inför, kommenterar landstingsrådet Ulric Andersson (S).

Nu tillsätter landstinget en omställningsorganisation. Deras uppgift blir att undersöka var neddragningar kan göras. Och då helst utan att vården av värmlänningarna drabbas alltför mycket.

Eftersom många landstingsanställda jobbar deltid kan de kommande varslen beröra upp mot 400 personer.

En del tror man kan lösas med naturliga avgångar och tjänster som inte återbesätts. Det kan bli aktuellt med avgångsvederlag för viss personal. Men man kommer inte att kunna undvika omfattande varsel om uppsägningar.

Landstinget i Värmland har i dag 7 300 anställda.