2015-10-06 13:06

2015-10-06 14:05

"Samverkan mellan kommunerna och landstinget är viktigt"'

Catarina Segersten Larsson,  tidigare moderat landstingsråd och regionråd:
-  I grund och botten är det extremt svårt att möta sjukvårdsbehoven med tillgängliga medel, men rent generellt - och i ett historiskt perspektiv - har aldrig skattehöjningar varit lösningen.

Catarina Segersten Larsson menar att skattetrycket är en viktig komponent för att göra Värmland attraktionskraftigt och för att kunna rekrytera kompetent personal:

- Allt hänger ihop. Högutbildad personal kostar pengar och skattetrycket blir relevant. Mig veterligen har vi aldrig haft full bemanning, där alla tjänster varit tillsatta. Det har alltid funnits inblandning av bemanningsföretag eller hyrläkare. Det här är inget nytt: redan på min tid pratades det om "veckans norrman" och liknande.

Hon vill också poängtera att hon anser att sjukvården är hela Värmlands angelägenhet:

- Bra sjukvård är en gemensam fråga. Samverkan mellan kommunerna och landstinget är viktigt. Man borde se varandra, och jobba tillsammans, som medparter - inte motparter.

Catarina Segersten Larsson ser också anledning att se över vården ur nya perspektiv:

- Vissa saker måste kanske decentraliseras, andra centraliseras. Hur man jobbar förebyggande, i ett längre perspektiv, är en annan fråga. Det finns nya sätt att tänka och forskning att använda sig av. Ett exempel är lokala kök, där all forskning visar på mervärden. Men allt har såklart en prislapp.

Catarina Segersten Larsson menar att skattetrycket är en viktig komponent för att göra Värmland attraktionskraftigt och för att kunna rekrytera kompetent personal:

- Allt hänger ihop. Högutbildad personal kostar pengar och skattetrycket blir relevant. Mig veterligen har vi aldrig haft full bemanning, där alla tjänster varit tillsatta. Det har alltid funnits inblandning av bemanningsföretag eller hyrläkare. Det här är inget nytt: redan på min tid pratades det om "veckans norrman" och liknande.

Hon vill också poängtera att hon anser att sjukvården är hela Värmlands angelägenhet:

- Bra sjukvård är en gemensam fråga. Samverkan mellan kommunerna och landstinget är viktigt. Man borde se varandra, och jobba tillsammans, som medparter - inte motparter.

Catarina Segersten Larsson ser också anledning att se över vården ur nya perspektiv:

- Vissa saker måste kanske decentraliseras, andra centraliseras. Hur man jobbar förebyggande, i ett längre perspektiv, är en annan fråga. Det finns nya sätt att tänka och forskning att använda sig av. Ett exempel är lokala kök, där all forskning visar på mervärden. Men allt har såklart en prislapp.