2015-10-06 11:40

2015-10-06 11:43

Oppositionen: "Vad var det vi sa?"

KARLSTAD: Ulric Andersson (S), oppositionsråd i landstinget om kommande stora varsel:

Den politiska oppositionen i landstinget är inte förvånad över att stora personalneddragningar är att vänta.

– Det är precis det här vi har varnat för, säger landstingsrådet Ulric Andersson (S).

I går sa landstingets hälso- och sjukvårdschef Tobias Kjellberg till NWT att det krävs mycket stora besparingar för att få ordning på landstingets ekonomi.

Omsätter man hela besparingen i tjänster motsvarat det 800 jobb.

Mer än var tionde

Mer än var tionde av landstingets 7 300 anställda skulle i så fall bli av med jobbet.

Det kan bli ännu fler, befarar Ulric Andersson.

Landstinget har gått back med 82 miljoner hittills i år. Prognosen för hela 2015 pekar mot minus 137 miljoner.

– Jag är rädd för att det blir värre, säger han.

– Vi ser en utveckling som accelererar. Och de åtgärder som nu föreslås kommer inte att ge någon effekt i det korta perspektivet.

Dålig tajming

För ett par veckor sedan sa landstingsstyrelsens ordförande Fredrik Larsson (M) att man hade ordning på landstingets ekonomi.

– Då måste man fråga sig vad det är för signaler man nu kommer med. Dålig tajming, måste man säga.

– Nu måste vi se till att vi har en gemensam bild av hur det verkligen ser ut. Och inse att vi befinner oss i en väldigt svår situation.

Misstag

Enligt Ulric Andersson finns det många förklingar till varför man hamnat där man är idag. Förklaringar, eller misstag som har orsakats av den styrande landstingsmajoriteten:

– Skattehöjningen med 45 öre 2012. De 200 miljonerna kommer bara att försvinna och problemen kommer att finnas kvar, varnade vi. Och där är vi nu. Att höja skatten nu igen hjälper heller inte, när man inte har rätt prioriteringar.

– Starta inte närvårdsplatserna i Kristinehamn och Säffle. Det kostar 40 - 50 miljoner bara i den första etappen. Det är ingen, förutom några politiska företrädare i majoriteten, som har efterfrågat de platserna.

– Satsa på psykiatrin och specialistsjuksköterskorna, sa vi i ett tidigt skede. Vi ville slippa ta in hyrpersonal. Nu är pengar som fanns borta, och vi tvingas hyra in sjuksköteskor.

Hyra in ersättare

– Sjuksköterskelönerna har halkat efter. Personal lämnar landstinget i Värmland, vi måste hyra in ersättare.

– Ambulansorganisationen gjordes om och man sökte 25 nya sjuksköterskor. Akuten dränerades på personal och fick stora problem.

– Man har friserat siffrorna med extrapengar från staten och försäkringsåterbetalningar och fått ihop resultatet på sista raden i årsredovisningarna. Men nu är extrapengarna borta och kommer inte tillbaka, säger Ulric Andersson som tror att landstingets hälso- och sjukvårdskostnader kommer att gå mot ett underskott på 350 miljoner 2015.

Anställningsstopp

Landstingsstyrelsen beslutade för ett par veckor sedan om anställningsstopp och ett restriktivt användande av hyrläkare. Alla julbord och julgåvor drogs in.

Under tisdag eftermiddag informeras landstingspolitikerna om det svåra ekonomiska läget. I morgon onsdag har man lovat att presentera ett paket med mer långsiktiga lösningar för att få ordning på ekonomin.

Det är oklart om man då också kommer att berätta om vilka orter och vilka verksamheter som drabbas av neddragningar och varsel.

I går sa landstingets hälso- och sjukvårdschef Tobias Kjellberg till NWT att det krävs mycket stora besparingar för att få ordning på landstingets ekonomi.

Omsätter man hela besparingen i tjänster motsvarat det 800 jobb.

Mer än var tionde

Mer än var tionde av landstingets 7 300 anställda skulle i så fall bli av med jobbet.

Det kan bli ännu fler, befarar Ulric Andersson.

Landstinget har gått back med 82 miljoner hittills i år. Prognosen för hela 2015 pekar mot minus 137 miljoner.

– Jag är rädd för att det blir värre, säger han.

– Vi ser en utveckling som accelererar. Och de åtgärder som nu föreslås kommer inte att ge någon effekt i det korta perspektivet.

Dålig tajming

För ett par veckor sedan sa landstingsstyrelsens ordförande Fredrik Larsson (M) att man hade ordning på landstingets ekonomi.

– Då måste man fråga sig vad det är för signaler man nu kommer med. Dålig tajming, måste man säga.

– Nu måste vi se till att vi har en gemensam bild av hur det verkligen ser ut. Och inse att vi befinner oss i en väldigt svår situation.

Misstag

Enligt Ulric Andersson finns det många förklingar till varför man hamnat där man är idag. Förklaringar, eller misstag som har orsakats av den styrande landstingsmajoriteten:

– Skattehöjningen med 45 öre 2012. De 200 miljonerna kommer bara att försvinna och problemen kommer att finnas kvar, varnade vi. Och där är vi nu. Att höja skatten nu igen hjälper heller inte, när man inte har rätt prioriteringar.

– Starta inte närvårdsplatserna i Kristinehamn och Säffle. Det kostar 40 - 50 miljoner bara i den första etappen. Det är ingen, förutom några politiska företrädare i majoriteten, som har efterfrågat de platserna.

– Satsa på psykiatrin och specialistsjuksköterskorna, sa vi i ett tidigt skede. Vi ville slippa ta in hyrpersonal. Nu är pengar som fanns borta, och vi tvingas hyra in sjuksköteskor.

Hyra in ersättare

– Sjuksköterskelönerna har halkat efter. Personal lämnar landstinget i Värmland, vi måste hyra in ersättare.

– Ambulansorganisationen gjordes om och man sökte 25 nya sjuksköterskor. Akuten dränerades på personal och fick stora problem.

– Man har friserat siffrorna med extrapengar från staten och försäkringsåterbetalningar och fått ihop resultatet på sista raden i årsredovisningarna. Men nu är extrapengarna borta och kommer inte tillbaka, säger Ulric Andersson som tror att landstingets hälso- och sjukvårdskostnader kommer att gå mot ett underskott på 350 miljoner 2015.

Anställningsstopp

Landstingsstyrelsen beslutade för ett par veckor sedan om anställningsstopp och ett restriktivt användande av hyrläkare. Alla julbord och julgåvor drogs in.

Under tisdag eftermiddag informeras landstingspolitikerna om det svåra ekonomiska läget. I morgon onsdag har man lovat att presentera ett paket med mer långsiktiga lösningar för att få ordning på ekonomin.

Det är oklart om man då också kommer att berätta om vilka orter och vilka verksamheter som drabbas av neddragningar och varsel.