2015-10-06 15:47

2015-10-06 15:47

Ankomstboenden blir asylboenden

VÄRMLAND: Ett resultat av den ökade flyktingströmmen

Ankomstboendena Nykroppa och Hotell John i Filipstad samt Överbyn i Torsby omvandlas till asylboenden med sammanlagt 405 platser. Det innebär att en stor del av de asylsökande kan fortsätta bo där under tiden som deras ansökan prövas.

I dag är de tre boendena s k ankomstboenden, det vill säga boenden där asylsökande bor de första dagarna i landet då deras asylansökning registreras på Migrationsverket.

– Just nu söker ett stort antal människor asyl och det ställer stora krav på oss och på kommunerna. Vi meddelar kommunerna så snart vi kan om att ett nytt asylboende ska öppnas. Det kan ske med kort varsel eftersom vi löpande tar fram nya boendelösningar. Vi förstår att det kan bli påfrestande för kommunerna, men i dagsläget måste vi försöka lösa situationen tillsammans, säger Liselotte Anderberg, chef för Migrationsverkets mottagningsenhet i Karlstad i ett pressmeddelande.

Den senaste tiden har ungefär 7 000 personer sökt asyl i Sverige varje vecka. I september sökte drygt 24 000 asyl och hittills under 2015 är antalet över 78 000.

I dag är de tre boendena s k ankomstboenden, det vill säga boenden där asylsökande bor de första dagarna i landet då deras asylansökning registreras på Migrationsverket.

– Just nu söker ett stort antal människor asyl och det ställer stora krav på oss och på kommunerna. Vi meddelar kommunerna så snart vi kan om att ett nytt asylboende ska öppnas. Det kan ske med kort varsel eftersom vi löpande tar fram nya boendelösningar. Vi förstår att det kan bli påfrestande för kommunerna, men i dagsläget måste vi försöka lösa situationen tillsammans, säger Liselotte Anderberg, chef för Migrationsverkets mottagningsenhet i Karlstad i ett pressmeddelande.

Den senaste tiden har ungefär 7 000 personer sökt asyl i Sverige varje vecka. I september sökte drygt 24 000 asyl och hittills under 2015 är antalet över 78 000.