2015-10-05 17:29

2015-10-05 17:29

Lokalkontor stängs tillfälligt

FILIPSTAD, HAGFORS OCH SÄFFLE: Migrationsverket omfördelar personalen

Migrationsverket har tillfälligt stängt tre lokalkontor i Värmland; i Filipstad, Hagfors och Säffle för att personalen i stället ska arbeta med registrering av asylsökande och ordna boende åt de som behöver.

Lokalkontoren har inte haft fast personal utan öppet under vissa dagar då personal från Migrationsverket åkt ut till de olika orterna. I och med att personalen behövs för att kunna ta hand om nyanlända görs det en omfördelning av arbetsuppgifterna.

Det innebär bland annat att personalen i stället besöker de olika boendena för att informera asylsökande samt på plats kunna göra det som tidigare skötts på lokalkontoren.

Åtgärden är en konsekvens av det ansträngda läge som Migrationsverket befinner sig i med en kraftig ökning av asylsökande till landet. Det är för närvarande cirka 1 000 personer om dagen som söker asyl i Sverige varav en del placeras på nyöppnade boenden i Värmland.

I den senaste upphandlingen varierar priserna i Värmland för boende med kost kraftigt, från 299 kronor per plats på Hotell Fröding i Kristinehamn till 520 kronor på Esperantogården i Lesjöfors. Även Jokarjos boende med kost på Hotell John och Spahuset i Filipstad ligger runt 500 kronor per plats. För boende med självhushåll betalas strax under 200 kronor per plats.

Lokalkontoren har inte haft fast personal utan öppet under vissa dagar då personal från Migrationsverket åkt ut till de olika orterna. I och med att personalen behövs för att kunna ta hand om nyanlända görs det en omfördelning av arbetsuppgifterna.

Det innebär bland annat att personalen i stället besöker de olika boendena för att informera asylsökande samt på plats kunna göra det som tidigare skötts på lokalkontoren.

Åtgärden är en konsekvens av det ansträngda läge som Migrationsverket befinner sig i med en kraftig ökning av asylsökande till landet. Det är för närvarande cirka 1 000 personer om dagen som söker asyl i Sverige varav en del placeras på nyöppnade boenden i Värmland.

I den senaste upphandlingen varierar priserna i Värmland för boende med kost kraftigt, från 299 kronor per plats på Hotell Fröding i Kristinehamn till 520 kronor på Esperantogården i Lesjöfors. Även Jokarjos boende med kost på Hotell John och Spahuset i Filipstad ligger runt 500 kronor per plats. För boende med självhushåll betalas strax under 200 kronor per plats.