2015-10-05 11:19

2015-10-05 11:19

Här väljer flest att studera vidare

VÄRMLAND: Var fjärde väljer högskoleutbildning

Hammarös unga kvinnor studerar mest i Värmland. Nya siffror visar på stora skillnader både i landet och i länet. Och inte minst mellan män och kvinnor.

Universitetskanslerämbetet, UHÄ, redovisar hur många 24-åringar som börjat studera på högskolor och universitet förra året. I Värmland hade var fjärde 24-åring påbörjat sina studier. 48 procent av kvinnorna och 32 procent av männen. Av kvinnorna på Hammarö hade hela två av tre börjat läsa.

Skillnaderna mellan könen är stora. Allra störst är den i Munkfors där hälften av kvinnorna men bara var tionde man hade valt studier.

– Redan vid 19 års ålder ser vi att fler kvinnor än män väljer högskolestudier. Den skillnaden blir sedan bara större. Att kvinnorna utbildningsmässigt fortsätter att dra ifrån männen påverkar i förlängningen arbetsmarknaden, säger Harriet Wallberg.

Den totalt sett lägsta siffran för länet stod Årjäng för där var tredje 24-åring börjat studera.

Universitetskanslerämbetet, UHÄ, redovisar hur många 24-åringar som börjat studera på högskolor och universitet förra året. I Värmland hade var fjärde 24-åring påbörjat sina studier. 48 procent av kvinnorna och 32 procent av männen. Av kvinnorna på Hammarö hade hela två av tre börjat läsa.

Skillnaderna mellan könen är stora. Allra störst är den i Munkfors där hälften av kvinnorna men bara var tionde man hade valt studier.

– Redan vid 19 års ålder ser vi att fler kvinnor än män väljer högskolestudier. Den skillnaden blir sedan bara större. Att kvinnorna utbildningsmässigt fortsätter att dra ifrån männen påverkar i förlängningen arbetsmarknaden, säger Harriet Wallberg.

Den totalt sett lägsta siffran för länet stod Årjäng för där var tredje 24-åring börjat studera.