2015-09-30 15:48

2015-09-30 15:48

"Övertro på ny organisation"

LANDSTINGET: Läkarna skeptiska mot förslag till ledning

Landstinget vill förändra ledningens organisation. Sju divisioner blir fyra områden.
– Vi behöver vara tydligare, säger landstingsdirektör Gunilla Andersson.

Landstingsledningen har presenterat ett förslag till ny ledningsorganisation. I förslaget bildas fyra nya områden med ansvar för öppenvård, slutenvård, stöd och folktandvård. De ersätter nuvarande sju divisioner.

Över gränserna

– Vi behöver hitta modeller där vi jobbar över gränserna. Vi vill delegera fler beslut närmare verksamheten och då krävs tydligare ledning.

Vad gäller hälso- och sjukvårdsdelen kommer sju chefer att bli två.

Vad händer med de andra?

– Det vet vi inte, processen måste ha sin gång, säger Gunilla Andersson, landstingsdirektör.

”Tar kraft”

Värmlands läkarförening är efter en första titt på förslaget skeptisk till omorganisationen .

– Det finns en stark övertro på att det ska bli bättre med ny organisation men det tar också resurser och kraft. Varje omorganisation kostar, säger Marina Tuutma, ordförande i Värmlands läkarförening.

Hon kan inte vid en första anblick se några fördelar.

– Det blir mer toppstyrt och det är alltid negativt. Det blir intressant nu att se hur det kommer att se ut under områdescheferna, säger Marina Tuutma.

Spelar landstingets tuffa ekonomiska läge en roll för omorganisationen?

– Det är alltid så att man tittar på alla delar när vi har en sådan här situation.

En översyn av ledningen har, enligt Gunilla Andersson, varit planerad sedan tidigare och är en del i den nya utvecklingsplanen.

– Huvudsyftet är att effektivisera, däri finns också en ekonomisk vinst, säger Gunilla Andersson.

Sitter kvar

I skiktet ovanför områdescheferna, föreslås nuvarande tjänstemän att sitta kvar på sina poster med undantag av Ingrid Magnusson som lämnar posten som hälso- och sjukvårdschef och blir stabschef.

Under områdescheferna finns verksamhetscheferna precis som i dag.

”Ser bra ut”

Vårdförbundet ser positivt på den nya organisationen.

– Det är stora underskott så det är bra att man vågar göra en översyn i landstingsledningen, säger Ann-Britt Jonsson, vice ordförande i vårdförbundet Värmland.

– Det är väldigt bra att det läggs större vikt vid verksamhetscheferna. Sen får vi se hur det blir i slutändan. Divisionerna är som ett stuprör, vi hoppas på bättre samarbete nu, säger Ann-Britt Jonsson, vice ordförande i vårdförbundet Värmland.

Hälso- och sjukvården är i dag organiserad i sju divisioner: allmänmedicin, medicinska specialiteter, opererande specialiteter, psykiatri, diagnostik, HHR (hälsa, habilitering, rehabilitering) och sjukhuset i Torsby. Folktandvården ligger som en egen enhet.

Förslaget kommer att behandlas i landstingsstyrelsen den 17 november och om så beslutas kommer den nya organisationen att gälla från årsskiftet.

Landstingsledningen har presenterat ett förslag till ny ledningsorganisation. I förslaget bildas fyra nya områden med ansvar för öppenvård, slutenvård, stöd och folktandvård. De ersätter nuvarande sju divisioner.

Över gränserna

– Vi behöver hitta modeller där vi jobbar över gränserna. Vi vill delegera fler beslut närmare verksamheten och då krävs tydligare ledning.

Vad gäller hälso- och sjukvårdsdelen kommer sju chefer att bli två.

Vad händer med de andra?

– Det vet vi inte, processen måste ha sin gång, säger Gunilla Andersson, landstingsdirektör.

”Tar kraft”

Värmlands läkarförening är efter en första titt på förslaget skeptisk till omorganisationen .

– Det finns en stark övertro på att det ska bli bättre med ny organisation men det tar också resurser och kraft. Varje omorganisation kostar, säger Marina Tuutma, ordförande i Värmlands läkarförening.

Hon kan inte vid en första anblick se några fördelar.

– Det blir mer toppstyrt och det är alltid negativt. Det blir intressant nu att se hur det kommer att se ut under områdescheferna, säger Marina Tuutma.

Spelar landstingets tuffa ekonomiska läge en roll för omorganisationen?

– Det är alltid så att man tittar på alla delar när vi har en sådan här situation.

En översyn av ledningen har, enligt Gunilla Andersson, varit planerad sedan tidigare och är en del i den nya utvecklingsplanen.

– Huvudsyftet är att effektivisera, däri finns också en ekonomisk vinst, säger Gunilla Andersson.

Sitter kvar

I skiktet ovanför områdescheferna, föreslås nuvarande tjänstemän att sitta kvar på sina poster med undantag av Ingrid Magnusson som lämnar posten som hälso- och sjukvårdschef och blir stabschef.

Under områdescheferna finns verksamhetscheferna precis som i dag.

”Ser bra ut”

Vårdförbundet ser positivt på den nya organisationen.

– Det är stora underskott så det är bra att man vågar göra en översyn i landstingsledningen, säger Ann-Britt Jonsson, vice ordförande i vårdförbundet Värmland.

– Det är väldigt bra att det läggs större vikt vid verksamhetscheferna. Sen får vi se hur det blir i slutändan. Divisionerna är som ett stuprör, vi hoppas på bättre samarbete nu, säger Ann-Britt Jonsson, vice ordförande i vårdförbundet Värmland.

Hälso- och sjukvården är i dag organiserad i sju divisioner: allmänmedicin, medicinska specialiteter, opererande specialiteter, psykiatri, diagnostik, HHR (hälsa, habilitering, rehabilitering) och sjukhuset i Torsby. Folktandvården ligger som en egen enhet.

Förslaget kommer att behandlas i landstingsstyrelsen den 17 november och om så beslutas kommer den nya organisationen att gälla från årsskiftet.