2015-09-30 16:49

2015-09-30 16:49

...men Värmland är i botten i Sverige

VÄRMLAND: Plats 20 av landets 21 län

Trots positiv placering för företagande i Hammarö så ligger Värmland som län näst sist i ranking för landet.

Det är inget plötsligt ras ner till botten som Värmland gjort i jämförelse med landets 21 län. Ifjol rankades länet på en 19:e plats och året innan på plats 18. I år är det alltså ytterligare en plats ner till plats 20 och näst sist.

Vad beror det på?

– Det är svårt att dra slutsatser på bara ett år eller några år, men det är inte bra alls, säger Anna Hedberg, regionchef för Företagarna.

Värmland rankas på en 20:e plats i omsättning då 53 procent av länets aktiebolag redovisar en ökning. När det gäller kreditvärdighet hamnar Värmland sist, en 15:e plats i resultatkategorin och en 13:e plats i nettoförändring av bolagsstocken.

Vad kan Värmland göra för att klättra i ranking?

– Att kommunerna har en kontinuerlig dialog med företagen lokalt och inte konkurrerar med dem. De viktigaste utmaningarna generellt för svenskt företagande är just en bättre attityd till företagare, en förbättrad infrastruktur, att öppna för nya idéer och branscher och att skapa enkla regler med maxtider för ärendehantering, säger Anna Hedberg.

Hur ser branschutvecklingen ut framöver?

– Det handlar mer om att hitta nya sätt att jobba än nya branscher. Det gör man blanda annat genom nätverk, som Xmentor där enskilda företagare jobbar tillsammans under ett paraply. Eller nätverk som Värmlandsmat, där små lokala producenter grå samman och lanserar en gemensam bild av Värmlands som mat- och dryckesproducent. Upplevelseindustrin, där man kombinerar flera event där olika företagare går in och gör det de är bäst på, säger Anna Hedberg.

I topp på årets länslista finns Halland, följt av Västmanland och Stockholm. Sist, efter Värmland, finns Gävleborg.

Det är inget plötsligt ras ner till botten som Värmland gjort i jämförelse med landets 21 län. Ifjol rankades länet på en 19:e plats och året innan på plats 18. I år är det alltså ytterligare en plats ner till plats 20 och näst sist.

Vad beror det på?

– Det är svårt att dra slutsatser på bara ett år eller några år, men det är inte bra alls, säger Anna Hedberg, regionchef för Företagarna.

Värmland rankas på en 20:e plats i omsättning då 53 procent av länets aktiebolag redovisar en ökning. När det gäller kreditvärdighet hamnar Värmland sist, en 15:e plats i resultatkategorin och en 13:e plats i nettoförändring av bolagsstocken.

Vad kan Värmland göra för att klättra i ranking?

– Att kommunerna har en kontinuerlig dialog med företagen lokalt och inte konkurrerar med dem. De viktigaste utmaningarna generellt för svenskt företagande är just en bättre attityd till företagare, en förbättrad infrastruktur, att öppna för nya idéer och branscher och att skapa enkla regler med maxtider för ärendehantering, säger Anna Hedberg.

Hur ser branschutvecklingen ut framöver?

– Det handlar mer om att hitta nya sätt att jobba än nya branscher. Det gör man blanda annat genom nätverk, som Xmentor där enskilda företagare jobbar tillsammans under ett paraply. Eller nätverk som Värmlandsmat, där små lokala producenter grå samman och lanserar en gemensam bild av Värmlands som mat- och dryckesproducent. Upplevelseindustrin, där man kombinerar flera event där olika företagare går in och gör det de är bäst på, säger Anna Hedberg.

I topp på årets länslista finns Halland, följt av Västmanland och Stockholm. Sist, efter Värmland, finns Gävleborg.