2015-09-30 18:58

2015-10-01 08:25

Här är flest obehöriga till gymnasiet

VÄRMLAND: Kommunalråd: "Absolut inte bra"

Sju värmländska kommuner hamnar över riksgenomsnittet vad gäller andelen elever som inte är behöriga till gymnasieskolan.
Allra värst ser det ut i Grums.

Det är Skolverket som presenterat betygsstatistik för de elever som gick ut grundskolan i våras.

Den visar att 14 000 elever i Sverige saknar gymnasiebehörighet. Det motsvarar 14,4 procent av eleverna och innebär en ökning från 2014 års 13,1 procent.

– Det är en allvarlig utveckling, konstaterar Anna Ekström, generaldirektör på Skolverket, i ett pressmeddelande.

Siffrorna är ingen munter läsning för många värmländska kommuner (se faktaruta). Sju kommuner ligger över riksgenomsnittet och allra värst, vad gäller andel elever som saknar gymnasiebehörighet, är det i Grums. Där saknar nästan tre av tio elever behörighet till gymnasieskolan.

– Det är absolut inte bra, säger kommunalrådet Leif Haraldsson (S). Det här är naturligtvis något vi känt till och vi har satsat på eleverna: fler lärare, mindre grupper, sommarläsning och extra hjälp på kvällar. Vi har försökt allt och det är svårt att peka på exakt vad det beror på.

– Vi vill bli bättre och lyckligtvis ser vi också på de årskurser som kommer att det ser bättre ut.

Det är Skolverket som presenterat betygsstatistik för de elever som gick ut grundskolan i våras.

Den visar att 14 000 elever i Sverige saknar gymnasiebehörighet. Det motsvarar 14,4 procent av eleverna och innebär en ökning från 2014 års 13,1 procent.

– Det är en allvarlig utveckling, konstaterar Anna Ekström, generaldirektör på Skolverket, i ett pressmeddelande.

Siffrorna är ingen munter läsning för många värmländska kommuner (se faktaruta). Sju kommuner ligger över riksgenomsnittet och allra värst, vad gäller andel elever som saknar gymnasiebehörighet, är det i Grums. Där saknar nästan tre av tio elever behörighet till gymnasieskolan.

– Det är absolut inte bra, säger kommunalrådet Leif Haraldsson (S). Det här är naturligtvis något vi känt till och vi har satsat på eleverna: fler lärare, mindre grupper, sommarläsning och extra hjälp på kvällar. Vi har försökt allt och det är svårt att peka på exakt vad det beror på.

– Vi vill bli bättre och lyckligtvis ser vi också på de årskurser som kommer att det ser bättre ut.

Så ser det i kommunerna

Andel ej behöriga elever i procent

Arvika 10,2

Eda 18,2

Filipstad Färre än tio elever

Forshaga Färre än tio elever

Grums 29,1

Hagfors 14,4

Hammarö 8,8

Karlstad 8,8

Kil 15,9

Kristinehamn 21,7

Munkfors Färre än tio elever

Storfors Färre än tio elever

Sunne 18,7

Säffle 23,7

Torsby 21,9

Årjäng 13,4

Värmland samtliga elever 13,7