2015-09-29 06:00

2015-09-29 06:00

Nytt turismprojekt

BESÖKSNÄRING: Ska hjälpa värmländska och norska bolag att locka hit fler utländska kunder

Nu ska de värmländska turismföretagen och kollegorna i Hedmark, Akershus och Östfold bli bättre på att locka hit utländska besökare.

– Därför genomför vi under tre år Interreg-projektet Ida som ska stärka företagens internationella konkurrenskraft.

Det säger Andreas Norum, projektledare på Visit Värmland som tillsammans med Visit Hedmark, Visit Akershus och Visit Östfold står bakom Ida som står för Internationalisering, destinationsutveckling och attraktionskraft.

Stort projekt

Interreg-projektet har en budget på 1,5 miljoner euro, alltså knappt 15 miljoner kronor och är ett av de största gränsöverskridande turismprojekten i vårt område hittills.

– Det är en fortsättning på satsningen Export 4 seasons som var ett samarbete mellan Värmland och Hedmark. Vi kommer nu gå ut till alla turismföretag i besöksnäringen och berätta om projektet, säger Andreas Norum.

Tre temaområden har valts ut. Naturupplevelser, kulturupplevelser och evenemang och målgruppen är små och medelstora företag som vill utvecklas mot en internationell marknad.

– Vi tror att minst 60 turistföretag vill delta projektet. Allt fler satsar hårt på att locka utländska besökare och huvudmålet är öka deras försäljning. Det ska ske genom att stärka deras internationella konkurrenskraft.

Hitta kollegor

Dit ska man nå genom att bland annat satsa på internationella säljkanaler, marknadsföring och produktutveckling.

– Det handlar mycket om att lyfta sig till en ny nivå för att nå nya kunder och genom att hitta bolag som man kan samarbeta över gränsen blir man starkare tillsammans på marknaden. Det gäller bland annat att hitta egna nischer som bolagen kan växa inom, säger Andreas Norum.

Gränsöverskridande produkter som till exempel kanalturism och kajakpaddling kan göra samarbetet mellan turistföretagen i Värmland och de norska fylkena enklare.

– Redan i dag finns det bolag som jobbar med turism på båda sidor om gränsen och vi hoppas kunna bidra till att det växer genom Ida-projektet.

Den 23–24 november ska de deltagande företagen samlas för ett första möte och planen är att det ska ske på Selma spa i Sunne. Projektet kommer sedan pågå fram till mitten av 2018.

Det säger Andreas Norum, projektledare på Visit Värmland som tillsammans med Visit Hedmark, Visit Akershus och Visit Östfold står bakom Ida som står för Internationalisering, destinationsutveckling och attraktionskraft.

Stort projekt

Interreg-projektet har en budget på 1,5 miljoner euro, alltså knappt 15 miljoner kronor och är ett av de största gränsöverskridande turismprojekten i vårt område hittills.

– Det är en fortsättning på satsningen Export 4 seasons som var ett samarbete mellan Värmland och Hedmark. Vi kommer nu gå ut till alla turismföretag i besöksnäringen och berätta om projektet, säger Andreas Norum.

Tre temaområden har valts ut. Naturupplevelser, kulturupplevelser och evenemang och målgruppen är små och medelstora företag som vill utvecklas mot en internationell marknad.

– Vi tror att minst 60 turistföretag vill delta projektet. Allt fler satsar hårt på att locka utländska besökare och huvudmålet är öka deras försäljning. Det ska ske genom att stärka deras internationella konkurrenskraft.

Hitta kollegor

Dit ska man nå genom att bland annat satsa på internationella säljkanaler, marknadsföring och produktutveckling.

– Det handlar mycket om att lyfta sig till en ny nivå för att nå nya kunder och genom att hitta bolag som man kan samarbeta över gränsen blir man starkare tillsammans på marknaden. Det gäller bland annat att hitta egna nischer som bolagen kan växa inom, säger Andreas Norum.

Gränsöverskridande produkter som till exempel kanalturism och kajakpaddling kan göra samarbetet mellan turistföretagen i Värmland och de norska fylkena enklare.

– Redan i dag finns det bolag som jobbar med turism på båda sidor om gränsen och vi hoppas kunna bidra till att det växer genom Ida-projektet.

Den 23–24 november ska de deltagande företagen samlas för ett första möte och planen är att det ska ske på Selma spa i Sunne. Projektet kommer sedan pågå fram till mitten av 2018.