2015-09-29 09:41

2015-09-29 09:53

Fiskarna vill öka utsläppen av fosfor

VÄRMLAND

Yrkesfiskarna i Karlstad kräver att utsläppen av fosfor i Vänern ökar. Detta efter att bristen på plankton gjort att fisket blivit allt sämre de senaste åren.

Det är SVT Värmland som skriver att yrkesfiskarna anser att avloppsvattnet renas för mycket innan det släpps ut i Vänern igen.

– Vi skulle vilja att länsstyrelsen tillsammans med kommunerna sätter igång ett projekt för att tillfälligt öka fosformängden i vattnet som släpps ut, säger Måns Bagge, yrkesfiskare i Karlstads skärgård, till SVT Värmland.

Yrkesfiskarna har nu skrivit till länsstyrelsen i ärendet, eftersom de tror att bristen på fosfor bidrar till att mängden fisk i området minskat kraftigt de senaste åren. Men länsstyrelsen ser inte ökade utsläpp av fosfor som någon lösning.

Det är SVT Värmland som skriver att yrkesfiskarna anser att avloppsvattnet renas för mycket innan det släpps ut i Vänern igen.

– Vi skulle vilja att länsstyrelsen tillsammans med kommunerna sätter igång ett projekt för att tillfälligt öka fosformängden i vattnet som släpps ut, säger Måns Bagge, yrkesfiskare i Karlstads skärgård, till SVT Värmland.

Yrkesfiskarna har nu skrivit till länsstyrelsen i ärendet, eftersom de tror att bristen på fosfor bidrar till att mängden fisk i området minskat kraftigt de senaste åren. Men länsstyrelsen ser inte ökade utsläpp av fosfor som någon lösning.