2015-09-28 20:39

2015-09-28 20:41

Stort behov av vård på asylboenden

VÄRMLAND: Sköterskor besöker asylboenden

Det kommer många flyktingar till Värmland just nu. Många med behov av vård. Sköterskor besöker boenden och kartlägger behovet.

Många av den senaste tidens asylsökande har kommit till östra Värmland.

– Just nu gör vi vård som inte kan vänta och hälsoundersökningar i mån av tid, säger Ulrika Thufvesson, verksamhetschef för vårdcentralerna i östra Värmland.

Hälsoundersökning

Vuxna asylsökande har rätt till vård som inte kan vänta. Barn ska erbjudas fullständig vård och alla få en hälsoundersökning.

I östra Värmland jobbar just nu sköterskor med asylsökande. De besöker boende och kartlägger vilket vårdbehov som finns.

– Hos oss i östra har vi fem asylsköterskor, säger Ulrika Thufvesson.

Landstingen ersätts ekonomiskt av Migrationsverket för arbetet med de asylsökande.

Många asylsökande uppges ha skador efter resan. De är uttorkade eller har andra sjukdomar som följd av näringsbrist och att ha levt under svåra förhållanden.

Stort behov

– Det är ingen tvekan om att många av de som kommer är sjuka och är i stort behov av vård. Det finns ett stort engagemang och kreativitet som gör att vi tillsvidare hanterar situationen på ett bra sätt, säger verksamhetschef för vårdcentralerna i östra Värmland Ulrika Thufvesson.

Många av den senaste tidens asylsökande har kommit till östra Värmland.

– Just nu gör vi vård som inte kan vänta och hälsoundersökningar i mån av tid, säger Ulrika Thufvesson, verksamhetschef för vårdcentralerna i östra Värmland.

Hälsoundersökning

Vuxna asylsökande har rätt till vård som inte kan vänta. Barn ska erbjudas fullständig vård och alla få en hälsoundersökning.

I östra Värmland jobbar just nu sköterskor med asylsökande. De besöker boende och kartlägger vilket vårdbehov som finns.

– Hos oss i östra har vi fem asylsköterskor, säger Ulrika Thufvesson.

Landstingen ersätts ekonomiskt av Migrationsverket för arbetet med de asylsökande.

Många asylsökande uppges ha skador efter resan. De är uttorkade eller har andra sjukdomar som följd av näringsbrist och att ha levt under svåra förhållanden.

Stort behov

– Det är ingen tvekan om att många av de som kommer är sjuka och är i stort behov av vård. Det finns ett stort engagemang och kreativitet som gör att vi tillsvidare hanterar situationen på ett bra sätt, säger verksamhetschef för vårdcentralerna i östra Värmland Ulrika Thufvesson.