2015-09-28 21:27

2015-09-29 06:28

"Situationen är exceptionellt allvarlig"

VÄRMLAND: Landshövding Kenneth Johansson om flyktingströmmen

Mellan 1 000 och 1 200 asylsökande per dygn kommer nu till Sverige.
Nya boenden öppnas i väldigt hög hastighet. Landshövding Kenneth Johansson vädjar till kommunerna i länet att ordna fler akutboenden:
– Situationen är exceptionellt allvarlig.

Migrationsverket jobbar för högtryck.

– Detta är en unik, historisk situation. 105 000 personer är nu inskrivna och ingår i svensk asylprocess. 1 000 ensamkommande barn kommer varje vecka. Vi öppnar boenden överallt där vi kommer åt om de är lagliga. Vårt uppdrag är att ordna tak över huvudet, mat i magen och möjlighet att registrera sig, säger Magnus Rodin som är chef för region Mitt på Migrationsverket.

Nyligen ändrades gränsen på minst fem kvadratmeters golvyta per person i ett rum med max fyra personer. Nu får sex personer bo i samma rum med tre kvadratmeter per person.

– Vi förtätar där det går, det vill säga ställer in en säng till, säger Magnus Rodin.

Sänker kraven

I länet ”förtätas” exempelvis Rottneros Värdshus, som i dag har 150 platser, med 50 platser till. Torsby vandrarhem, 49:ans elevhem i Munkfors och hotell Vildmarken i Säffle ger totalt ytterligare 77 platser.

– Om platserna inte räcker tittar vi på vad kommunerna och länsstyrelsen har i beredskap. Vi måste kanske ta över gymnastiksalar, till exempel, säger Magnus Rodin.

På måndagen visade länsstyrelsens inventering att kommunerna erbjuder totalt 2 200 akuta platser, varav 500 i kommunal regi om läget blir akut. Det skiljer sig mycket från kommun till kommun och listan uppdateras från dag till dag.

– Jag tycker att kommunerna gör ett mycket bra jobb. Alla är beredda efter skilda förutsättningar och förmåga att göra en insats, säger landshövding Kenneth Johansson. Han hade en gemensam telefonkonferens med alla kommunalråd på fredagen.

Stöttar Filipstad

– Jag sa till dem att försöka få fram ännu fler platser och det arbetet pågår. Vi diskuterade även Filipstads tuffa situation, säger Kenneth Johansson. Under mötet framkom bland annat att kommunerna önskar få förvarning i samband med placeringar, större tydlighet om ersättningar och förståelse från staten om att läget medför längre tid för att kunna ordna skolgång och annan kommunal service.

Leif Gustavsson är beredskapsdirektör på Länsstyrelsen i Värmland och fungerar som länk mellan kommunerna och Migrationsverket.

– De som redan har tagit ett väldigt stort ansvar, som Filipstad och Hagfors, vill att Migrationsverket inte styr om för mycket mer dit. Det har vi påtalat för Migrationsverket flera gånger, säger Leif Gustavsson.

Migrationsverket jobbar för högtryck.

– Detta är en unik, historisk situation. 105 000 personer är nu inskrivna och ingår i svensk asylprocess. 1 000 ensamkommande barn kommer varje vecka. Vi öppnar boenden överallt där vi kommer åt om de är lagliga. Vårt uppdrag är att ordna tak över huvudet, mat i magen och möjlighet att registrera sig, säger Magnus Rodin som är chef för region Mitt på Migrationsverket.

Nyligen ändrades gränsen på minst fem kvadratmeters golvyta per person i ett rum med max fyra personer. Nu får sex personer bo i samma rum med tre kvadratmeter per person.

– Vi förtätar där det går, det vill säga ställer in en säng till, säger Magnus Rodin.

Sänker kraven

I länet ”förtätas” exempelvis Rottneros Värdshus, som i dag har 150 platser, med 50 platser till. Torsby vandrarhem, 49:ans elevhem i Munkfors och hotell Vildmarken i Säffle ger totalt ytterligare 77 platser.

– Om platserna inte räcker tittar vi på vad kommunerna och länsstyrelsen har i beredskap. Vi måste kanske ta över gymnastiksalar, till exempel, säger Magnus Rodin.

På måndagen visade länsstyrelsens inventering att kommunerna erbjuder totalt 2 200 akuta platser, varav 500 i kommunal regi om läget blir akut. Det skiljer sig mycket från kommun till kommun och listan uppdateras från dag till dag.

– Jag tycker att kommunerna gör ett mycket bra jobb. Alla är beredda efter skilda förutsättningar och förmåga att göra en insats, säger landshövding Kenneth Johansson. Han hade en gemensam telefonkonferens med alla kommunalråd på fredagen.

Stöttar Filipstad

– Jag sa till dem att försöka få fram ännu fler platser och det arbetet pågår. Vi diskuterade även Filipstads tuffa situation, säger Kenneth Johansson. Under mötet framkom bland annat att kommunerna önskar få förvarning i samband med placeringar, större tydlighet om ersättningar och förståelse från staten om att läget medför längre tid för att kunna ordna skolgång och annan kommunal service.

Leif Gustavsson är beredskapsdirektör på Länsstyrelsen i Värmland och fungerar som länk mellan kommunerna och Migrationsverket.

– De som redan har tagit ett väldigt stort ansvar, som Filipstad och Hagfors, vill att Migrationsverket inte styr om för mycket mer dit. Det har vi påtalat för Migrationsverket flera gånger, säger Leif Gustavsson.

Migrationsverkets senaste upphandling

Glava Gästgård, Arvika, 100 platser

Esperantogården Lesjöfors, Filipstad 54 platser

Hotell John, Filipstad 200 platser

Lesjöfors asylboende 118 platser

Nykroppa, Filipstad 130 platser

Spahuset, Filipstad 60 platser

Wermlandia, Hagfors 50 platser

Hero Nygård, Hagfors 120 platser

Hotell Fröding, Kristinehamn 70 platser

Munkfors hotell, Munkfors 92 platser

Gylleby herrgård AB, 160 platser

Magnebergs turisthotell, Sunne 55 platser

Torsby 9, Torsby 75 platser

Millmark asylboende, Torsby 144 platser

Sillbodalshemmet, Årjäng 270 platser

Källa: Migrationsverket