2015-09-28 14:23

2015-09-28 14:23

Rapportera direkt från skogen

ROVDJUR

Nu kan du med hjälp av din mobil och en app ta en bild på ett rovdjursspår och rapportera in direkt från skogen.

Länsstyrelsen i Värmland byter nämligen från den äldre rapporteringstjänsten Rovbos till Skandobs, som är gemensam för hela Sverige och Norge.

Tanken är att än mer underlätta för allmänheten att vara delaktig i rovdjursinventeringen. När man rapporterar via appen går omedelbart ett sms ut till länsstyrelsens samtliga spårare, vilket innebär att rapporten kan följas upp så snart som möjligt.

Länsstyrelsen i Värmland byter nämligen från den äldre rapporteringstjänsten Rovbos till Skandobs, som är gemensam för hela Sverige och Norge.

Tanken är att än mer underlätta för allmänheten att vara delaktig i rovdjursinventeringen. När man rapporterar via appen går omedelbart ett sms ut till länsstyrelsens samtliga spårare, vilket innebär att rapporten kan följas upp så snart som möjligt.